Home

Provosert abort snl

abortloven - Store norske leksiko

 1. Abortloven er loven hvor de viktigste reglene om svangerskapsavbrudd (provosert abort) står. Loven er et kompromiss mellom kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettsvern.Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det.Loven har.
 2. Fosterfordrivelse, tidligere betegnelse på ulovlig svangerskapsavbrudd (provosert abort). Straffeloven av 1902 § 245 fastsatte før 1975 at den som avbrøt svangerskap eller medvirket til det uten at de lovlige indikasjoner for et slikt inngrep er til stede, eller uten at vedtak om avbrytelse er truffet av noen som har myndighet til det, ble straffet for fosterfordrivelse med fengsel inntil.
 3. Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv
 4. Selektiv abort er provosert abort på grunnlag av at et foster har uønskete karakteristika, for eksempel kromosomanomalier eller alvorlige misdannelser. Selektiv abort på grunnlag av kjønn praktiseres noen steder. Brukes også i svangerskap med svært mange fostre, gjerne mer enn tre, der risikoen for svært tidlig fødsel og dermed skadde barn er svært høy
 5. Abortere, gjennomgå abort, det vil si avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.
 6. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Jeg lurer på hvor lang tid det tar etter spontan abort å bli gravid igjen? 15.01.2020 2020 Abort; Jeg lurer på om det er noen store konsekvenser med å velge provosert abort. Er det probl... 13.01.2018 2018 Sex; Hei, jente på 14 år som lurer på ulike måter provosert abort og noen nye måter å ona... 21.07.2008 2008 Se Abort er en avbrytelse av svangerskapet.Man skiller mellom spontanabort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.. Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan. Medikamell abort utført hjemme - pasientinformasjon (EQS) Etter en medikamentell abort. Etter aborten vil de fleste blø mindre og mindre i inntil 4 uker. Så lenge du blør skal du bruke bind, ikke tampong. Du bør unngå samleie og bading i etterkant av aborten så lenge du blør. Skal du begynne med p-pille, kan du starte dagen etter aborten

fosterfordrivelse - Store norske leksiko

abortkampen - Store norske leksiko

Provosert abort: Defineres som svangerskap som velges avbrutt i henhold til norsk lov (Bjørge, Løkeland & Oppegaard, 2009). Blir også omtalt i teksten som selvbestemt abort. Medikamentell abort: En medisinsk behandling der kvinnen fremkaller en abort gjennom tabletter som svelges og kapsler som settes vaginalt (Nesheim, 2014) Fertilitetsbevarende tiltak hos kvinner med kreft.pdf. Last ned. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen.pd Ved provosert abort avbrytes svangerskapet ved medikamenter eller det gjøres et kirurgisk inngrep. De fleste provoserte aborter skjer medikamentelt til 9. uke i graviditeten, ofte også helt til 12. uke. Ved en medisinsk abort svelger kvinnen tabletter som gjør at livmoren ikk

undersøke noen ulike religioners syn på abort. I Norge ble det i 2009 utført 15 774 aborter (1). Mange av de involverte opplever det som en psykisk påkjenning, enten det blir utført abort eller ikke. Religionene og ulik religiøs påvirkning på valget kvinner tar med henblikk på abort, kan ikke neglisjeres Kvinnene med provosert abort følte betydelig mer lettelse enn kvinnene med spontan abort ved alle intervjutidspunktene, samtidig hadde de også betydelig mer følelse av skyld og skam (2). Fergusson, Horwood og Boden (3) fant i sin studie at over 85 prosent av kvinnene som hadde tatt provosert abort hadde minst én psykisk reaksjon som tristhet, skyld, anger, sorg eller skuffelse Samtidig har vi det lågaste talet på nemndabortar sidan 2003. Åtte av ti abortar vert utført før 9. veke og ni av ti abortar vert utført medikamentelt. Svangerskapsavbrot i 2019. Det var utført 11 726 svangerskapsavbrot i Noreg i 2019. Raten går ned for alle aldersgrupper; frå 10,3 per 1000 kvinner (15-49 år) i 2018 til 9,7 i 2019

selektiv abort - Store medisinske leksiko

 1. Truende abort regnes egentlig ikke under gruppen spontane aborter, men de er allikevel nært knyttet opp til denne gruppen. Dersom blødning fra skjeden skjer før uke 22 i et svangerskap, kalles dette en truende abort. Noen kan også ha litt smerter i underlivet
 2. Abort. Abort er en avbrytelse i svangerskapet. Det er noe som heter spontan abort, også kalt naturlig abort, hvor organismen fjerner fosteret og dermed avbryter svangerskapet. Så er det noe som heter provosert abort. Det fjerner man fosteret ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep. Før var det mange grusomme måter å ta abort på
 3. Provosert abort . Skrevet av Professor Babill Stray-Pedersen / Sist oppdatert 23. juni 2005 . Hvordan skal du gå fram hvis du overveier å ta abort? Hvis du overveier å ta abort, ringer du til fastlegen din eller til nærmeste gynekologiske avdeling for å få en time. De større avdelingene har egne sosionomer som du kan.
 4. Brosjyre - Abort på sjukehuset (pdf) Medikamentell abort heime. Ved dei aller fleste sjukehusa kan friske kvinner velje å fullføre aborten heime dersom svangerskapet har vart under 9 veker. Du må ha ein vaksen person hos deg den dagen du aborterer. Gangen i aborten heime er slik som ved innlegging på sjukehus
 5. Aborten skjer uten at videre behandling er satt i gang ; Under. To dager, eller mellom 36 og 48 timer etter at abortprosessen ble startet, kommer du tilbake til sykehuset. Du kan gjerne ha en voksen person med deg. Behandlingen kan ta tid, så ta gjerne med lesestoff el
 6. 30.01.2000: Korrespondanser - Den største fare for freden er abort, for hvis en mor kan drepe sitt barn, hva skal da hindre meg i å drepe deg og deg i å drepe meg? Mor Teresa Mor Teresas ord ved mottakelsen av Nobels fredspris og kronikken til Løkeland-Stai & Sundby Abort - eit familieplanleggingsmiddel og ein menneskerett i Tidsskriftet nr

Provosert abort Line Bjørge Mette Løkeland Kevin Sunde Oppegaard (oppdatert 13.11.2017, tidligere versioner i arkivet). Anbefalinger Anbefaler: Medikamentell og kirurgisk abort bør være tilgjengelig ved alle avdelinger opp til 12 Denne lille boken om provosert abort får frem hvor sammensatt og komplekst spørsmålet om abort er: som en uløselig gordisk knute, der ethvert ståsted i debatten har en angripelig bakside. Abort reiser en rekke vanskelige spørsmål, som vi ikke enkelt kan regulere oss bort fra, skriver Birkler provosert abort. Det er påvist høyere forekomst av angst hos kvinner som har en konservativ holdning til abort12 13, og tvil knyttet til valget er forbundet med økt bekymring etter aborten14. Negative følelser i ettertid av en abort er bekreftet av flere studier151617. E Abort: benyttet begrep når svangerskapet av ulike årsaker avsluttes før fosteret er levedyktig utenfor livmoren (Jerpseth, 2010, s. 43). Provosert abort(«Abortos provocatus»): betyr kunstig fremkalt abort, som er et inngrep i livmoren som stopper graviditeten- en svangerskapsavbrytelse (Birkler, 2014, s. 33-34)

18.10.2011: Nyheter - Spiral bør settes inn i direkte tilslutning til spontanabort eller provosert abort, ifølge en amerikansk studie Provokeret abort betyder, at du selv vælger at afbryde din graviditet af den ene eller anden årsag. Dine omgivelser vil måske forsøge at snakke dig fra det, men det er dit eget valg, hvorvidt du ønsker en abort eller ej

abortere - Store norske leksiko

Title: Microsoft Word - Nytt temaark abort_HH.docx Created Date: 8/12/2015 12:46:32 P «Logiske» motiver for abort. Mange velger tidlig å avslutte et svangerskap av en rekke ulike årsaker. Selv om abort har funnet sted i alle kulturer gjennom historien, har medisinske fremskritt og endrede sosiale normer i det moderne samfunn gjort det til et mer tilgjengelig og «akseptabelt» alternativ enn for mange tidligere generasjoner Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk som virker i to døgn. Etter to døgn skal du fullføre aborten. Du kan komme tilbake på sykehuset, eller velge å fullføre aborten hjemme dersom forholdene ligger til rette for det. Hvor du ønsker å fullføre aborten, må du bestemme i løpet av den første konsultasjonen på sykehuset tok abort som 14-åring: «Abortpresten» til Sophie Elise: - Du har signert på å drepe ditt eget barn. Den kontroversielle abortmostanderen Ludvig Nessa er ikke i tvil om hva han ville sagt. Abort-motstanderne mener provosert abort er mord, og i strid med Guds vilje. I norske medier har Abort-motstanderne fått mye oppmerksomhet på grunn av kontroversielle virkemidler som blodige dukker, og symbolske begravelser av fostre. Det er derimot sjelden vi får høre abortmotstanderne begrunne sitt syn. Den muligheten får de her på Religioner.no. Av Ivar Kristianslund Abort [

Store medisinske leksikon - Om Store norske leksiko

Store norske leksiko

Tap av graviditet i andre trimester skjer i peroden fra 13. til 27. svangerskapsuke og er en sjelden hendelse. Tap av graviditet før 20. uke defineres som en abort, mens det etter 20. uke defineres som dødfødsel. Ca. 1-5% av graviditeter tapes i uke 13 til 19, mens dødfødsel forekommer i 0,3% av graviditetene i uke 20 til 27, noe som tilsvarer andelen dødfødsler i tredje trimester. De. Provosert abort er drap. Og det er en grusom gjerning. Det er den som bestiller en abort, som mener det er «nødvendig» å fjerne fosteret, ofte i den tro at livet blir bedre uten dette barnet, noe selvsagt ingen har garanti for. Om mødre ikke er i stand til å oppdra et barn (til), bør de velge adopsjon Provosert abort. Når kvinnen vil avbryte svangerskapet er det provosert abort. Det kan være mange årsaker til dette: har nok barn, ikke nok penger til å ta av seg barnet eller at hun har nok barn fra før av. De fleste av unge jentene ønsker å ta abort på grunn av at de ikke vil at foreldrene skal få vite det, eller at de har skolegang Provosert abort Før utgangen av 12.svangerskapsuke (under eller lik 84 dager) kan den gravide selv søke om svangerskapsavbrudd. Etter 84 svangerskapsdager skal kravet behandles i nemnd. Svangerskapets lengde fastsettes ved hjelp av vaginal ultralyd Steier A, Bergsjø P. Mislykket provosert abort. Svangerskap som fortsetter etter abortinngrep. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 2538-40. Jørgensen H, Qvigstad E, Jerve F, Melseth E, Eskild A, Nielsen CS. Provosert abort som hjemmebehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:2367-70

Hva er forskjellen på spontan og provosert abort

Stortinget vedtok en innstramming i abortloven natt til fredag. Forslaget ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer. Vedtaket innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne. Hvorfor og hvordan reserverer fastleger seg ved henvisning til provosert abort? 1.2 Aktuelle lover og bestemmelser De lover og bestemmelser som beskriver fastlegers oppgaver i forbindelse med abort gjelder i hovedsak Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven), fastlegeforskriften og Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv av 31.10.2011

Abort i Norge. Det enkelte menneskes rett til å bestemme over egen kropp og eget liv står sentralt i et humanistisk menneskesyn. Når det gjelder abort, er det vanskelig å se at andre enn kvinnen selv er den som kan fatte beslutningen. Human-Etisk Forbund støtter retten til selvbestemt abort og dagens abortlov Kvinnene med provosert abort hadde ikke så sterke reaksjoner initialt som kvinnene med spontan abort. Dette er naturlig, ut fra at de var mer mentalt forberedt på det som skulle skje. Kvinnene med provosert abort hadde langvarige og nesten uforandrede verdier på unngåelsesdelen av traumetesten i løpet av de fem årene oppfølgingen varte

Abort - Wikipedi

Jeg er imot abort, og for flere adopsjonsmuligheter etter barnet er født. Dette er dog et vanskelig spørsmål, jeg var for abort før. Det er litt frem og tilbake med det.. Mener at faren òg skal ha noe å si, han har vært like mye med å lage barnet For andre kan abort bli et prevensjonsmiddel og dermed havner vi langt fra en kristen etikk. Abortpraksis virker normativt for befolkningen. Flere fattige land har lover som forbyr provosert abort ut fra deres menneskesyn Blødninger er vanlig etter abort, og samleie skal derfor unngås i en periode. Men det er ikke uvanlig å slite psykisk. Her er alt å vite om tiden etter abort, og hjelp du kan få

Abort - planlagt abort - Helse Stavange

Sammenlignet med etnisk norske var risiko for provosert abort hos arbeidsmigranter 1,4 og hos flyktninger var den fordoblet. Betydningen av individuelle sosioøkonomiske faktorer varierte innad i gruppene. Gifte kvinner hadde betydelig lavere risiko for provosert abort hos etnisk norske. En slik effekt fant man ikke i minoritetsgruppene medisinsk abort. 1135 kvinner ble inkludert og av disse fikk 725 utført kirurgisk abort. I 7,8 % av tilfellene med kirurgisk abort ble kvinnen behandlet med antibiotika pga. post-abortum infeksjon (6). Zhou et al. fra 2002 så på forekomsten av ulike komplikasjoner etter provosert abort blant kvinner i Danmark mellom 1980 og 1994 En abort etter 22. uke kalles en prematur fødsel. Årsaker Vi vet ikke eksakt hvor mange graviditeter som ender som en spontanabort, men vi antar at mellom 10 og 30 av 100 erkjente svangerskap avsluttes på denne måten

Abort - Startside kirken

Provosert abort betyr at kvinnen selv velger å avbryte graviditeten på en kunstig måte. Før 9. uke kan man utføre provosert abort medisinsk eller kirurgisk. De fleste provoserte aborter skjer medikamentelt. Ved en medisinsk abortsvelger kvinnen tabletter som gjør at livmoren ikke lenger reagerer på kroppens egne graviditetsbevarende. Abort er i dag et mye mer aktuelt tema enn før, på grunn av at vi har mye mer avansert teknologi, og en økt kunnskap om dette temaet. Abort er en avbrytelse av svangerskapet, og vi skiller mellom to typer; spontanabort og fremprovosert abort. Spontanabort oppstår når kroppen frastøter fosteret, og på denne måten selv avbryter svangerskapet

Abort-motstanderne mener provosert abort er mord, og i strid med Guds vilje. I norske medier har Abort-motstanderne fått mye oppmerksomhet på grunn av kontroversielle virkemidler som blodige dukker, og symbolske begravelser av fostre provosert abort framkalt abort framkalt abort 1 tilskynde til noe lovstridig (for å skaffe seg påskudd til å slå ned på motstandere); utfordre , framkalle provosere fram en avgjørelse i en sak provosere fram en avgjørelse i en sak / føle seg provosert til å gi en forklaring føle seg provosert til å gi en forklarin Hovedbegrunnelsen for å innføre medikamentell abort som metode ved provosert abort er å gi kvinnen valgfrihet. Noen kvinner vil foretrekke kirurgisk abort - få narkose, sovne, våkne opp og være ferdig med det - andre vil føle at en medikamentell abort gir dem større følelse av trygghet og kontroll med hva som foregår Ett av hovedfunnene var at ca. 20 prosent av kvinnene med provosert abort slet med psykiske ettervirkninger i dagliglivet så lenge som fem år etter aborten. Dette dreide seg om psykiske traumereaksjoner, spesielt det at kvinnene iherdig prøvde å unngå å tenke på, snakke om, eller føle noe i forbindelse med aborten. Tabubelagte plager Siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1979 er det blitt utført mer enn en halv million aborter i Norge. Det tilsvarer 15.000-16.000 aborter i året. Hver abort har sin historie. Til tross for mange år med selvbestemt abort vet vi forbløffende lite om hvordan loven virker

Abort i seg burde være lov, men da kun til folk som har blitt uønsket gravid, og da tenker at det er noe de ikke kunne ha ungått dvs voldtekt. Den gruppen som ikke er forsiktige nok når de har sex uten prevensjon, så er det deres egen feil, som personen må stå for Siktemålet med studien var å belyse mulige sammenhenger mellom sosial bakgrunn/klasse, andre oppvekstforhold og provosert abort hos unge kvinner. Materiale og metode. Et representativt utvalg norske jenter (N = 2 198) ble fulgt gjennom tre datainnsamlinger fra de var i tenårene i 1992 til de var unge voksne kvinner (gjennomsnittsalder 22,1 år) sju år senere Etter aborten skal du vere oppmerksam på følgjande: - Menstruasjonsliknande mørk bløding og utflod kan førekomme inntil 4 veker etter aborten. - Samleie og karbad bør du unngå så lenge du blør. - Smerter som ved menstruasjon kan førekomme. - Menstruasjonen kjem vanlegvis tilbake 4-6 veker etter aborten. Den første menstruasjone eHåndboken for Oslo universitetssykehu

Abort - Ung.n

 • Språkstipend lånekassen.
 • Snømannen trondheim kino.
 • Hotell sandefjord torp.
 • Arbeitsamt kierspe öffnungszeiten.
 • Nobel peace prize 2017.
 • Silkemarkedet beijing.
 • Moto 360 2 sverige.
 • Selvrisiko ved skade på anden bil.
 • Advokat trygderett trondheim.
 • Jcu accommodation.
 • Fun express duisburg.
 • Toppturer i sunnfjord bok.
 • Minor of matrix.
 • Haukås hytte.
 • David bisbal mil maneras descargar.
 • Wacken history.
 • Dylan sprouse 2018.
 • Hvordan innta kreatin.
 • Vindmøller positivt.
 • Anna trökes wiki.
 • Escuela de gamers libro guatemala.
 • Hva betyr rasjonering.
 • Meny horten apenes åpningstider.
 • Seeb artist.
 • Fibromyalgi diagnose nav.
 • Kylling ananas.
 • Pvc rør jula.
 • Küchenparty speyer.
 • Plastikkirurgi.
 • Bertils bil strømstad.
 • Anniversary gifts for him.
 • Krystaller.
 • Dim sum restaurant oslo.
 • Icd 10 koder psykiatri.
 • Photoshop bild zerlegen.
 • Frederic koch.
 • Platons fire kardinaldyder.
 • Nrk ansatte nyheter.
 • Vagabond lily.
 • Tynn maine coon.
 • Avfukter med slange.