Home

Pronomen nynorsk

Språkråde

 1. Merk: Nynorsk har ikkje det personlege pronomenet den. Når vi viser til eit substantiv, nyttar vi helst han for eit hankjønnsord og ho for eit hokjønnsord, der vi på bokmål nyttar den: Eg måtte vaske bilen etter fjellturen fordi han hadde blitt så skitten
 2. Gjensidige pronomen Kvarandre og einannan er begge gjensidige pronomen på nynorsk. Dei betyr det same. Dei viser til subjektet i setninga. Vi kan seie: Carmen snakkar med Arne. Arne snakkar med Carmen. Bruker vi gjensidige pronomen, kan vi bruke berre éi setning, og vi kan seie dette på to ulike måtar: Carmen og Arne snakkar med kvarandre
 3. ativer skrives ofte annerledes på nynorsk enn på bokmål. Personlige pronomen. Her finner du en oversikt over de personlige pronomenene på nynorsk. Formene som er forskjellige fra bokmål, er skrevet i fet skrift. Det er lurt å ha skjemaet foran seg når en skriver
 4. Nynorsk pronomen er 16 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 10 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp nynorsk pronomen i ordboka
 5. ativ»
 6. , mi, mitt,

Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken PERSONLIGE PRONOMENER Denne tabellen viser de personlige pronomenene i norsk. Subjekt Objekt Etter preposisjon Refleksivt 1. sg. Jeg meg meg 2. sg. Du deg deg 3. sg. Han ham Hun henne seg Det / den det / den 1. pl. Vi oss oss 2. pl. Dere dere dere 3. pl. De dem seg Vi bruker subjekt-formene når pronomenet er subjekt i setningen Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen Eigedomsord Andre pronomen og determinativ Frå bokmål til nynorsk Omsetjing av substantiv Omsetjing av verb Nynorske.

Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk. Ta testen; Øvingar. Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk Pronomen er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp pronomen i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: En, vi, pron, ordklass Pronomen (av pro, «for» og nomen, «substantiv») eller varaord er eit ord som kan setjast i staden for eit substantiv, og danne substantivfrase aleine. På nynorsk kan ein nytta ein som ubestemt pronomen. Refleksive pronomen. Refleksive pronomen (på norsk: det. Svar. Som pronomen er hen ledig i norsk, men ikke uten lyte. Privatpersoner står fritt til å bruke det, men det er lurt å vurdere både bruksområdet og målgruppa nøye. Formelen han/hun eller hun/han er en undervurdert løsning på kjønnsnøytralitetsproblemet.. Ordet hen ble lansert i svensk i 1966 og er inspirert av det kjønnsnøytrale finske hän På nynorsk samsvarsbøyer vi adjektiv i kjønn, eintal og fleirtal. Det er eit gult hus i gata mi. Eg skulle ynskje det var fleire gule hus i gata mi. Eg fekk ei gul veske og ein gul hatt i bursdagsgåve. Da blei eg like gul som sola. Den gule veska hadde ein raud blome på lokket. Alle jentene i gata mi har gule hattar

Samlaget - Sett inn pronomen 1; Norsksidene - Regelside på personlig pronomen; ressurssidene.no - Velg rett pronomen. norsknettskole.no - Skriv inn rett form; REGELSIDER. Norsksidene - Resiproke pronomen. Norsksidene - Refleksive pronomen; Norsksidene - Personlig pronomen Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Finn synonymer til pronomen og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

åpne på nynorsk. Vi har to oversettelser av åpne i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. åpne v. opna. åpne v. opne. Legg til ny oversettelse. Liknende oversettelser Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til åpne. Norsk Bokmål hun på nynorsk. Vi har to oversettelser av hun i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. hun pron. ho pronoun. hun m. hun. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av hun som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form. Bestemt form Det personlige pronomenet 'den' Du kan ikke bruke det personlige pronomenet 'den' i nynorsk! Når vi viser til et substantiv, bruker vi 'han' når vi viser til et hankjønnsord, og 'ho' når vi viser til et hunkjønnsord. 'Eg måtte vaske bilen etter fjellturen fordi han hadde blitt så skitten' 'Dersom ikkje avisa ligg på den staden ho plar liggje, har hunden teke henne

Pronomen defineres ofte som henvisningsord. De får sitt betydningsinnhold fra et ord eller et uttrykk i den språklige sammenhengen, eller fra noe det blir vist til i den aktuelle situasjonen. Pronomenene er ikke så mange, men de hører til de hyppigste ordene i språket, og vi kan knapt si en setning uten å bruke et pronomen Pronomen 1 (utfyllingsoppgave) Sett inn hun, han, ham, den, dere, oss, vi, de, dem. Hvis det er flere muligheter, må du skrive dem med skråstrek mellom , f.eks. han/hun. 1. Legen sa at Maria måtte ta medisinen hver kveld. sa at måtte ta hver kveld. 2 Kort forelesning om personlige pronomen på nynorsk, forklart for elever på 8.trinn med bokmål som hovedmål Posts about Pronomen written by audsoyland. I nyttårstalen til Erna Solberg var det minst to de/dem-feil på rappen i tekstinga på skjermen

Pronomen og determinativer i nynorsk - Studienett

Refleksive pronomen Refleksive pronomen bruker vi når subjektet og objektet er den samme, altså når den som gjør noe, er den samme som tar imot handlingen. Vi skal se på noen eksempler. - (Yo) me acuesto. Jeg legger meg. - Sandra no se sienta bien Sandra føler seg ikke bra Dei fleste norske dialektbrukarar skil ikkje lenger mellom subjekts- og objektsform i andre person fleirtal. Dokk, dokker, deko, dikko, dikkan, døkk osv. blir brukte både som subjekts- og som objektsform. Rettskrivingsnemnda tok konsekvensen av det og innførte ei ny pronomenform: dokker. Dersom du bruker den forma, skal du bruka henne både som subjektsform og objektsform Selv om mange pronomen er like på bokmål og nynorsk, er det også en rekke forskjeller. Her møter du oppgaver der noen er skrevet på bokmål, andre på nynorsk. I disse oppgavene kan du øve deg i å sette inn riktige pronomen i de to målformene Denne videoforelesninga handler om substantiv, svake verb og pronomen. Den er brukt i forbindelse med omvendt norskundervisning i 10. trinn. Erfaringer fra u..

Morfologi

Synonym til NYNORSK PRONOMEN i kryssord - Kryssordbok

Nynorsk - personleg pronomen 4. februar 2015. Posted in Norsk. by Arne Midtlund ; 04 feb 2015. Arne Midtlund Norsk 2 Comments. 4. februar 2015 Arne Midtlund. Nynorsk - personleg pronomen Nominativ (subjekt) Akkusativ (objekt) Eintal: 1. person: eg (jeg) meg. Vi fant 134 synonymer til PRONOMEN. pronomen består av 3 vokaler og 5 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Kryssordkongen fant 9 mulige svar til kryssordhintet nynorsk pronomen. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Det resiproke pronomenet blir som regel brukt for å skildre ein gjensidig relasjon, som i setningane «Dei likte kvarandre» og «Jentene og gutane spela mot kvarandre». Spørjepronomen. Spørjepronomena, som òg blir kalla interrogative pronomen, blir oftast brukte i byrjinga av spørsmål. På nynorsk er desse pronomena «kven» og «kva» Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os

Personlig pronomen - YouTube

Set inn rett nynorsk pronomen i desse setningane: deira si dykkar dokkar Ho Eg dykk dokker de dokker Ho dei De dokker dykk dokker deg dykkar dokkar Dei (Jeg) gir (dere) beskjed i morgon. (De) har ikkje fått gåvene frå (deg) . Personlege pronomen og eigedomspronomen. Peikande pronomen. Kontakt oss Kapittel 2 Pronomen. Her finner du oppgaver til kapittel 2 i Praktisk norsk 2 (side 19-24). Kapitlet tar for seg disse emnene: Personlig pronomen; Refleksivt pronomen Bokmål Nynorsk. facebook | Blog | Servus. Bryterstyring. Lyd. A A A Grammatikk; Landeskunde; Tema Utfylling 8. Utfylling 9. Utfylling 10. Flervalg ; 1. Utfylling (*) Bla. Lytt til siden. Husker du hvordan det personlige pronomenet ser ut i ulike kasus? Fyll ut skjemaet. Nominativ: ich du er sie es wir ihr sie Sie : Akkusativ. Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake.

Norsk: Bokmål, nynorsk og dialekter | Norskbloggen i Madrid

Tillegg:Pronomen i norsk - Wiktionar

For å variere i skriving bruker en ofte personlige pronomen fremfor et egennavn eller substantiv. Eksempler på bruk av pronomen er Han skrev et brev istedenfor Ola Nordmann skrev et brev. Bruk av personlige pronomen gir et variert språk og viser god språklig kunnskap ved riktig bruk. Subjekt (nominativ) Direkte objekt (akkusativ) Indirekte objekt (dativ) person Fortsett å lese. Vi fant 9 synonymer til NYNORSK PRONOMEN. nynorsk pronomen består av 5 vokaler og 10 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Hei, bloggen! Vi skal nå ha et lite kurs om personlig pronomen i nynorsk. Personlig pronomen er en ordklasse, som står istedenfor, eller peker tilbake på, et substantiv. Et personlig pronomen kan altså stå istedenfor både navnet på mennesker, dyr og ting. Eksempler: Carl - han Løve - den Jente (substantiv) - ho Forskjell mellom subjekts

Du må tenke på to ting når du bruker eiendomspronomen: 1) Hvem eier noe? Det bestemmer hvilket eiendomspronomen du skal bruke. «Jeg eier huset.»Fordi jeg eier, må vi bruke eiendomspronomenet min. 2) Hva eier de? Det bestemmer hvilken form av eiendomspronomenet du skal bruke. «Jeg eier huset» Fordi det er huset jeg eier, må vi bruke formen mitt Del 5: Personlege pronomen. Kvifor skal det tuklast med pronomena i den nye rettskrivingsreforma? − Pronomena er grunnleggjande og svært frekvente ord i eit språk. Ja, kva hadde nynorsken vore utan eg, tru? LES MEIR: Leiaren i Voss Mållag vil ha ei eiga norm med i-mål. Dokkene dokkar Det er altså tale om nynorsken sin identitet, skjønar eg

Personlig pronomen er et vanskelig tema, som mange sliter med. Spesielt når det er snakk om personlig pronomen i nynorsk. I dag skal vi gi noen gode tips om personlig pronomen, og hjelpe dere med å forstå personlig pronomen i nynorsk mye bedre Aller først, er det best å vite hva personlig pronomen egentlig er Sjekk pronomen oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på pronomen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Ubestemt pronomen har en allmenn og uspesifisert referanse og kan bare brukes som subjekt i setningene. I noen sammenhenger kan de likevel referere til en avsender, men uten at pronomet peker på en bestemt person: Rektor sa at man/en vil gjøre alt man/en kan for å løse problemet. Direktøren sa at ein var klar over problema Nynorsk som sidemål. På denne sida ser vi på nokre av av dei viktigaste tinga ein må kjenne til, når ein lærer nynorsk som sidemål. Under grammatikkvideoane finn du eit oppgåvehefte med grammatikkoppgåver, som det tek nokre timar å arbeide seg gjennom

Kapittel 2 Pronomen. Kapittel 3 Verb. Kapittel 4 Helsetninger. Kapittel 5 Verb. Kapittel 6 Preposisjoner. Kapittel 7 Adjektiv. Kapittel 8 Substantiv. Kapittel 9 Pekeord. Kapittel 10 Eiendomsord. Kapittel 11 Substantiv. Kapittel 12 Preposisjoner. Kapittel 13 Substantiv. Kapittel 14 Adverb. Kapittel 15 Mengdeord Ordet «som» kan ikke erstatte et substantiv i en setning (slik de andre pronomenene kan) og bør derfor ikke kalles et pronomen. Preposisjoner Preposisjonene er ubøyelige ord. De brukes som regel sammen med et substantiv, et pronomen eller en infinitiv, og de sier noe om f.eks. steds-, tids- og årsaksforhold mellom det ordet de står sammen med, og et annet ord eller ledd i setningen

På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä Personlige pronomen - Identifisering - TANNLØS-spillkort TANNLØS er et spill som kan spilles alene, med en partner eller i en mindre gruppe. Hver elev har sitt eget brett som de fører poengene sine på Personlig pronomen i kasus. Pronomen er små ord vi bruker istedenfor en ting, et dyr, en person eller et navn. Disse ordene kan f.eks. være den, jeg, vi, de, henne.. Det finnes ulike typer pronomen, men noen av dem vi bruker mest, er personlige pronomen.. De personlige pronomenene har disse formene som subjekt, objekt og indirekte objekt i setningen Nynorsk - teori Nynorsk grammatikk (Vg3-boka s. 60-67) Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskrivinga; Nynorsk - test deg sjølv Verb. 1. Verb som endar på -st; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5

Nynorsk - minigrammatik

Vi har ei rekkje såkalla bestemmarord. Desse orda blei tidlegare kalla artiklar, ubundne pronomen, eigedomspronomen og peikande pronomen. Merk deg særleg dei bestemmarorda som skil seg frå bokmål. Eigedomsord. Eigedomsorda blir bøygde etter substantiva dei står til. På nynorsk er det mest vanleg å setje eigedomsordet etter substantivet Hei! Dagens tema er eiendomsord. Nynorsk er noe som de fleste ungdommer sliter med, og derfor vil vi hjelpe ungdom med å bli bedre. Hovedfokuset vårt vil være på det som er vanskeligst med eiendomsord. Nemlig at deres på bokmål blir til dykkar og deira på nynorsk. Ellers ligner eiendomsordene på de vi bruker på bokmål

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Nynorsk - drilloppgaver - Pronomen og determinativ 6. Personleg pronomen - han, ho, henne eller det? Fyll ut med rett form. Eg kan ikkje ta sykkelen, er nemleg punktert. Huset vårt er svært alminneleg, vart bygd rett etter krigen. Har du teke boka mi I dag ser vi nemlig at flere nyere pronomen (ny-pronomen), som zie, ze, xe og ey (uttalt zay, zi, ze og ey), også brukes som kjønnsnøytrale personlige pronomen i engelsk. De har riktignok både en kortere fartstid og er langt mindre utbredt i det engelske språket enn they , men de forekommer alle i både populærkultur, akademiske publiseringer og avisartikler

Her er de ti ordklassene som nå brukes i skoleundervisningen:. 1. Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne. 3. Adjektiv er et ord som beskriver substantivet (sier noe om hvordan substantivet ser ut): en gammel dame Nynorsk grammatikk - test deg sjølv Signatur - bokmål. Signatur 1 studiebok. 1. Lær lettere. Oversikt; Test deg sel Pronomen (latin, 'i staden for nomen'), ord som kan stå i staden for eit substantiv eller adjektiv som er nemnt tidlegare eller er kjent på ein annan måte. Dei fleste har i norsk kasusbøying. Vi deler dei inn i personlege (til dømes eg, du, han), spørjande (kven, kva), det refleksive (seg), det resiproke (kvarandre) og det ubestemte (ein) pronomen «Tilvisingsord». Ord som står i staden for, eller som viser til eit anna ord som er nemnt tidlegare i teksten, t.d.: eg, han, ho, dei, seg, kvarandre, kven, kva Vi har dessutan det ubundne pronomenet ein, som ikkje viser til noko(n) som er nemnt tidlegare i teksten: Ein må ha gyldig billett når ein skal gå på toget. samnam

pronomen, grammatikk, personlig pronomen, refleksivt pronomen, resiprokt pronomen, spørrepronomen, ubestemt pronomen, pekeord, mengdeord In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school pronomen, grammatikk, refleksivt pronomen, resiprokt pronomen, ubestemt pronomen, mengdeord, personleg pronomen, spørjepronomen, peikeord In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school Synonymer a NYNORSK PRONOMEN i kryssord, 63 lignende ord, nyttige for å løse et hvilket som helst ordspil Pronomen kan også ta inn nye medlemmer, men det skjer riktignok sjelden. Gammelengelsk lånte for eksempel pronomenet they fra eldre skandinavisk, og da gikk det gamle pronomenet hie ut. Om norsktalere begynner å bruke hen , vil det kunne erstatte både han og hun , og derfor er dette tilfellet litt annerledes - they og hie uttrykte nemlig det samme, mens hen har ny bruksmåte På nynorsk kan ein nytta ein som ubestemt pronomen. Refleksive pronomen. Refleksive pronomen (på norsk: det ubøyelege seg) er pronomen som må referere til noko i språket, heller enn til noko i diskursen rundt. Resiproke pronomen. Resiprokt pronomen er pronomen som kvarandre, (som er ubøyeleg i norsk)

Nynorsk test – Lys for kjøkkenet1/2012Norsk - Kvar, kor eller der? - NDLA

Nokon Det ubundne pronomenet nokon har slik bøying: EINTAL: Hankjønn: nokon bil Hokjønn: noka avis Inkjekjønn: noko hus NB! Noko blir også brukt foran ord som ikkje kan teljast(dvs. at ordet ikkje har fleirtalsform: noko smør, noko vatn, noko luft Velg trinn. 1 2 3 4 5 6 Eigedom pronomen nynorsk. Dette er ein video om personlege pronomen og eigedomsord på nynorsk! Her er det fort gjort å gjere ein del feil, så sjå videoen grundig og gjerne fleire. Nynorsk Namnord . pronomen n (bunde eintal pronomenet, ubunde fleirtal pronomen, bunde fleirtal pronomena) varaord; Henta frå «https.

Pronomen - Wikipedi

Pronomen (från latin pro nomen, i stället för namn; [1] plural: pronomen eller pronomina) är en mångsidig ordklass som trots att den i de flesta språk bara innehåller ett fåtal ord är mycket betydelsefull. Förhållandet gäller för den övervägande delen av världens språk, även om det också finns språk där pronomen inte är lika vanliga som i indoeuropeiska språk, till. Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du ( Signatur - nynorsk VG1 VG2 VG3 SKRIVEVERKTØY GRAMMATIKK TIDSLINJE UNDERVISNINGSFILMAR TEKSTBANK LESEVERKTØY Signatur 1 studiebok. 1 Personleg pronomen: de, dykk, dokker, dei, eg, han, ho, vi/me, oss? 6. Personleg pronomen - han, ho, henne eller det? 7 Noko som skil nynorsk frå bokmål, er at vi bruker han når pronomenet viser til eit hankjønnsord, og ho når det viser til eit hokjønnsord. På bokmål skriv vi den i desse tilfella:. Homo Falsus er ein spennande roman. Har du lese han?. Tarjei Vesaas har skrive novella «Naken» Nynorsk; Lærer Crossroads 2006. Crossroads; Exercises; Grammar; 4 Pronomen; 5 Finn pronomen; Grammar. 1 Formelt og uformelt språk; 2 Fonetikk og intonasjon; 3 Substantiv; 4 Pronomen; 5 Spørsmål; Marker alle pronomen i denne teksten. Husk at pronomener kan ha subjekts-, objekts- og eiendomsform

Nynorsk Rettskriving Programa - Photos by Kim

Norsk - Pronomen - NDL

Pronomen Rediger. På nynorsk kan ein òg nytte eigedomspronomena hans og hennar som eigedomsmarkør når eigaren er eit særnamn på ein person. Då skal det eigde stå først, så pronomenet og til sist eigaren. Sonen hennar Kari er snart vaksen. Bilen hans Nils køyrer fort Personleg pronomen andre person fleirtal er dere på bokmål og de~dykk på nynorsk. Dei fleste dialektane våre har former som ligg nærmast dei nynorske formene. Samtidig framstår særleg den normerte objekstsforma dykk som svært markert for mange

SpørjeordLedig stilling av Arne Hjeltnes | Diktanalyse - StudienettSalto 6A Elevbok, Nynorsk by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuSpørreord tysk til norsk

Gjensidige pronomen . Eit gjensidig (resiprokt) pronomen uttrykkjer noko felles. Nynorsk har to gjensidige pronomen, kvarandre og einannan. Dei betyr det same og viser til subjektet i setninga, t.d.: Hans og Heidi dansar med kvarandre . Marit og Marte snakkar med einanna Pronomen (fra pro, «i stedet for» og nomen, «substantiv») er en ordklasse som består av ord som enten viser til noe i selve talesituasjonen (jeg, dere), eller står istedenfor eller peker tilbake på et substantiv.Det leddet som gir pronomenet innhold, kalles antesendenten. Det finnes flere typer pronomen: Personlige pronomen. Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på. Pronomen (Plural Pronomina oder Pronomen; deutsch Fürwort) ist in der Grammatik die Bezeichnung für eine Klasse von Wörtern, die - so der buchstäbliche Sinn der Bezeichnung - an die Stelle eines Nomens (Substantiv; deutsch Namenwort) treten. Beispiele sind er (ein Personalpronomen), mein (ein Possessivpronomen) oder welcher (ein Frage-bzw På nynorsk er spørreorda kven, kva eller kva for ein/ei/eit.Spørrepronomenet innleder direkte og indirekte spørresetninger:Det kan også innlede visse typer relativsetninger:Det ubestemte pronomenet er «man» eller «en». Kombinasjonen man - hverandre er også vanlig og akseptabel i skrift og tale Hin er hentet fra nynorsk og det norrøne «hinn» og betyr «den andre». Pronomenbruk og transpersoner De fleste transpersoner velger å definere seg som enten mann eller kvinne og bruker pronomenene «han» og «hun». Å bruke pronomenet «hen» om seg selv er mer vanlig for personer som føler at deres kjønn er flytende, skiftende eller irrelevant NorskNynorsk Kurs i nynorsk Kurset om substantiv er ferdig. Det er ikkje umogeleg at det kjem fleire kurs her. SubstantivVerbPronomenSetningarOrdvalSjekkliste.

 • Stord motocross.
 • Du kan høre meg snakke, men du kan ikke se det.
 • Skjermkort pc.
 • Twilight darsteller tot.
 • Verkehrsmeldungen b317.
 • Straight and shine trondheim.
 • Brukt storkjøkkenutstyr bergen.
 • We love the 90s urban music.
 • Høytrykk og lavtrykk.
 • Glukosamin.
 • Sikkerhetsspørsmål klasse be.
 • Hoftesmerter etter fødsel.
 • Myggmiddel til klær.
 • Basel sveits kommende aktiviteter.
 • Wassermann frau eigenschaften.
 • Welsh cookies rezept.
 • Mater familias.
 • Handbolls positioner på engelska.
 • Den glade italiener.
 • Cito rekenen 3.0 ervaringen.
 • Who 本部.
 • Ndr landesfunkhaus hannover.
 • Tele2 arena kapasitet.
 • Kinder halloween party wuppertal.
 • Stokkmaur lyd.
 • Creme fraiche kalorier.
 • Hamar kino billettpriser.
 • Haus kaufen trier saarburg.
 • Kroatiaperler hvar.
 • Konstruksjonslek definisjon.
 • Bakgrunner til pc.
 • Jehovas vitner regler blodoverføring.
 • Cap shop karlsruhe.
 • Beize von haut entfernen.
 • Estatura de los famosos de hollywood.
 • Morsomme leker med venner.
 • Fjernstyrt lyskaster båt.
 • Ingress mal.
 • Italia styreform.
 • Forbud mot vedfyring bergen.
 • Reiseveske.