Home

Tøi samferdsel

NYHET: Den erfarne TØI-forskeren Inger Beate Hovi ble i dag utropt som 2020-vinner av den årlige Moderne Transport-prisen, som deles ut av fagpublikasjonen Moderne Transport. «Selvfølgelig synes jeg det er veldig gøy med en slik anerkjennelse», sier Hovi i en kommentar til Samferdsel TØI-rapporter. Rapport.nr Tittel Forfattere Språk Last ned; 1794/2020 1794/2020 Prisen på CO2-utslipp i veitrafikken Lasse Fridstrø

Transportpris til TØI-forsker 20.10.2020 NYHET: Den erfarne TØI-forskeren Inger Beate Hovi ble i dag utropt som 2020-vinner av den årlige Moderne Transport-prisen, som deles ut av fagpublikasjonen Moderne Transport TØI-rapport 1708, Transportøkonomisk institutt, Oslo. Rødseth K L, Wangsness P B, Veisten K, Elvik R, Klæboe R, Thune-Larsen H, Fridstrøm L, Lindstad E, DEBATTREGLER I SAMFERDSEL Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Transportøkonomisk institutt er en ideell stiftelse som skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse TØI-kurset 2021: En samferdselssektor i endring På grunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen velger vi ikke å arrangere TØI-kurset i høst slik som først tenkt, men utsetter det 2021 og arrangerer det i april slik som vanlig, nærmere bestemt uken mandag 12. til ferdag 16. april NYHET: I ettermiddag ble det avslørt for TØI-folkene og verden for øvrig at Bjørne Grimsrud (57) er ansatt som ny sjef i TØI (Transportøkonomisk institutt), der han med tittelen direktør skal tiltre 1. januar

Meny. Publikasjoner; Om TØI; Ansatte; Kontakt oss; Du er her > Ansatt TØI i media. Flere tunneler og veier bør få rensetiltak mot mikroplast 03.11.2020; Flere saker . Tidsskrift som går i dybden . Transportforskning i Norden : Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: +47 - 22 57 38 00. E-post: toi@toi.no . Nyhetsbrev Påmeldin Samferdsel NYHET: Den erfarne TØI-forskeren Inger Beate Hovi ble i dag utropt som 2020-vinner av den årlige Moderne Transport-prisen, som deles ut av fagpublikasjonen Moderne Transport. Prisen - bestående av 15 000 kroner og et innrammet diplom, foruten heder og ære - gikk til en forsker, mer nøyaktig forskningsleder, som har nær tre tiår bak seg ved TØI (Transportøkonomisk instit TØI advarer mot konsekvensene dersom Stortinget skulle lykkes med målene om at alle nysolgte biler er Systemet må innrettes slik at lokale myndigheter kan ta beslutninger om samferdsel lokalt Samferdsel 13.10.2020 NYHET: I ettermiddag ble det avslørt for TØI-folkene og verden for øvrig at Bjørne Grimsrud (57) er ansatt som ny sjef i TØI (Transportøkonomisk institutt), der han med tittelen direktør skal tiltre 1. januar

Flemming Dahl Redaktør, Samferdsel. (TØI). Spenningen var stor blant de TØI-ansatte da de - noen titalls av dem samlet i TØI-lokalene i Oslo, andre titalls foran koronatidens hjemmekontorskjermer - ventet på den som skulle komme inn døren og bli presentert som deres påtroppende sjef Mobilitet 2021 er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og samferdsel. Transportøkonomisk institutt TØI og Opplysningsrådet for veitrafikken OFV har samlet de fremste mobilitetsaktørene i Norge til å arrangere konferansen og skreddersy programmet

Transportpris til TØI-forsker - Samferdsel

Tidsskriftet samferdsel - Transportøkonomisk institut

 1. Samferdsel. Vil ha dyrere elbiler: Tar ikke regningen for kø, ulykker og vegslitasje Prøv Ekstra én måned gratis. Disse erfarne lederne har søkt på direktørstilling i Bane Nor Karriere360. Få gratis nyhetsbrev Ja takk. Hval-skulptur stoppet lø T.
 2. Vi setter samferdsel i tverrfaglig sammenheng med mobilitet, miljø, teknologi, konkurranse, regional utvikling, beredskap, klima og næringsutvikling. Velkommen til nettverket PF Samferdsel! Styret. Styreleder: Rasmus Bøgh Holmen Ph.d. kandidat, BI Forsker, TØI rbh@toi.no Synnøve Grøndahl Master, Statsvitenskap, Ui
 3. Samferdsel, betegnelse på de næringer som driver med ervervsmessig transport av personer eller gods. De viktigste deler av samferdselen er landtransport - jernbane og veitransport, sjøtransport - utenriks- og kystfart m.v. og lufttransport. En del av transporten utføres av rutegående selskaper - særlig jernbane, buss, kystruter og innenlandske flyruter, og en del er ikke.
 4. Samferdsel, Oslo, Norge. 507 liker dette · 3 har vært her. Velkommen til Samferdsel på Facebook. Vi vil gjerne få del i dine meninger og innspill
 5. Samferdsel. Miljøhåndboken fra TØI på nett. Det er ikke vanlig at vi gir bokanmeldelse på Bellona web, men denne boken er spesiell og fortjener en nærmere omtale. Miljøhåndboken fra TØI på nett. Publisert den 20. september, 2000 av Sondre Grinna
 6. Samferdsel, Oslo, Norway. 508 likes · 1 talking about this · 3 were here. Velkommen til Samferdsel på Facebook. Vi vil gjerne få del i dine meninger og innspill
 7. Parkeringspolitikk i praksis. Parkering er i hovedsak et kommunalt ansvar. Skap attraktive boligområder, reduser biltrafikken og sørg for bedre luftkvalitet

På veien - Samferdsel

Samferdsel. Hvorfor TØI tar feil. La det være sagt med en gang: TØI tar ikke feil i ordets rette betydning, men metoden de bruker vil gi feil svar. Det eksisterer imidlertid ikke noe bedre metode for å beregne eksterne kostnader. Metoden beregningene bygger på vil gi et for lavt anslag over de eksterne kostnadene. Nedenfor begrunnes dette Samferdsel. Forskere vil kaste syklistene bort fra fortauene. Rapporten til TØI er krystallklar på at syklister og fotgjengere ikke fungerer særlig godt sammen,.

Interessekonflikter mellom Oslo og Akershus, og uenighet mellom fagfolk og politikere Dette er blant det Harald Minken, en erfaren forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), fant da han med kritisk nærblikk så på arbeidet med Oslopakkene TØI-rapport: Vinterføre og manglende erfaring skaper ulykker Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler. TØI-forsker Terje Assum utfordrer politikerne til å ta Nullvisjonen på alvo

Fremtidens veger vil ha økt fremkommelighet og kapasitet, og digitale løsninger kan føre til bedre trafikkflyt og bedre drift og vedlikehold av infrastrukturen. Dette avhenger av god konnektivitet Se regnskapstallene til Transportøkonomisk institutt - TØI her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel Ifølge TØI kan man redusere opplevd avstand dersom et område oppleves interessant og spennende, når fortauet er en flerbruksarena som fungerer som både møteplass, lekeplass og kafé. 5 punkter som kjennetegner et gangvennlig offentlig rom (TØI): Redusere faktisk og opplevd avstand; Hyggelig og komfortabel opplevelse; Skape følelse av. TØI-forsker Jørgen Aarhaug frykter konsekvensene av å redusere kjørefeltet for «vanlige» biler, vil bli ytterligere kø og forsinkelser. - Spørsmålet er hvordan du kan spre trafikken ut på tid. Slik det er nå har du ganske spiss rushtidstrafikk mellom 7 og 8.30. Kommer du før eller etter det flyter trafikken ganske greit

Samferdsel og veiprising. Innsenderen vil skrote dagens bommer. Foto: KARL BRAANAAS. Karl Kjeldsen, Hosle. 07. oktober 2019, kl 08:04. I en artikkel 1. oktober om veiprising refererer Budstikka fra en rapport fra TØI (Transportøkonomisk institutt) Transportøkonomisk institutt - Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning (TØI) er en norsk stiftelse og et forskningsinstitutt lokalisert i CIENS i Oslo. Instituttet har som formål å frambringe og formidle forskningsbasert kunnskap om transport og samfunn til offentlige og private etater, organisasjoner og bedrifter.. TØI har omkring 85 forskerårsverk (blant annet ingeniører.

Veiprising i Norge – slik bør prisene reguleres - Samferdsel

Allmenn veiprising - en nødvendig revolusjon - Samferdsel

Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn TØI rapport 1493/2016 Parkering - virkemidler og effekter Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen, Eva-Gurine Skartland, Nils Fearnley Forsidebilde: Ukjent Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes som underlagsmateriale Samferdsel Seminar om samferdsel i Østfold Den 22. oktober arrangerte Naturvernforbundet i Østfold et åpent debattmøte med tema Østfoldbanen som grunnstamme i et bærekraftig transportsystem På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon, TØI og DNV GL i dette samarbeidsprosjektet utredet bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak innenfor godstransport på hhv. vei og sjø, samt for godsoverføring fra vei til bane eller sjø. Resultatene viser store forskjelle

Video: Om TØI - Transportøkonomisk institut

Hva myndighetene kan og ikke kan gjøre - Samferdsel

Ekspressbussene betjener viktige markeder uten offentlig støtte, samtidig som vi bruker skattepenger på andre transportformer som utkonkurrerer dem. På tide å tenke nytt Samferdsel. Transport av mennesker og varer er mange små utslipp, men som til sammen utgjør over 25 prosent av klimagassutslippene og i tillegg gir helseskadelig lokal luftforurensning. TØI tar ikke feil i ordets rette betydning, men metoden de bruker vil gi feil svar

TØI-kurset - Transportøkonomisk institut

Den påtroppende TØI-sjefen heter Bjørne Grimsrud

Ansatte - Transportøkonomisk institut

Samferdsel hadde i 2014 en omsetning på en snau million kroner og ga et bidrag til stilftelsen TØI på vel 80.000 kroner. Støtten fra Samferdselsdepartementet var da på kr. 250 000. Artikkelen fortsetter under annonsen. Samferdsel Oslo - anlegg, arealplanlegging, konsulent, boligsalg, infrastruktur, boliger, byggeledelse, boligbygg, betongarbeid, boligprosjekt, nybygg, miljø - Finn. I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og elbiler. I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper». I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er. «Delte elsparkesykler i Oslo, TØI-rapport 1748/2020 samfunnsøkonomiske og sosiale aspekter ved samferdsel inkludert universell utforming, utforming og gjennomføring av transportpolitikk, samt samferdselsstatistikk

Transportøkonomisk institutt - Forside

Nævestad, Tor Olav og Phillips, Ross (2013) Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer, TØI-rapport 1269, Transportøkonomisk institutt, Oslo. Sagberg, Fridulv og Sørensen, Michael (2012) Trafikksikkerhet i gater. Ulykkesanalyse og gjennomgang av utformingstiltak, TØI rapport 1229, september 2012 «Delte elsparkesykler i Oslo, TØI-rapport 1748/2020» v/Nils Fearnley, TØI Mobilitet for alle; Ikke gi blaffen. Vis hensyn #tilhinder v/Terje André Olsen, Norges Blindeforbund «Veikart for regulering av mikromobilitet» v/Arve Kirkevold, Statens Vegvesen . Moderator: Laura Herzig, leder mikromobilitet og sykkel, Ruter As. Foto: Otto von Münchow / Samferdsel En analyse av effektene av Bybanen i Bergen o Reisevaner o Byutvikling Hentet fra et artikkelsamarbeid mellom Arvid Strand, Petter Christiansen og Øystein Engebretsen (alle TØI). Artikkel i Samferdsel nr 10/2015 (siste papirutgave -heretter på nett) Større artikkel under arbei

Transportpris til TØI-forsker Fagpressenyt

TØI finner derimot ingen produktivitetsgevinster knyttet til økt arbeidspendling utover de nytte-effektene som beregnes i de tradisjonelle nytte-kostnadsmetodene. - Analysene indikerer at tiltaket i stor grad vil påvirke de lange regionale transportene, og i mindre grad de korte arbeidspendlingsturene, sier Hansen I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensning, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper». I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er små. I rushtiden i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygda

Bompenger, Samferdsel TØI foreslår veiprising i stedet

Hjem Samferdsel Behovet for økt fergefinansiering like stort som før. 0. mens TØI slo fast at fergekostnadene utvikler seg mer sprangvis og varierende enn andre transportkostnader. - Blitt verdensledende. Konsernsjef Dagfinn Neteland i Norges største fergerederi, Fjord 1,. Nordmenn er på elbiltoppen. En viktig årsak er prisen vi betaler for utslipp. I en ny rapport beregner TØI-forsker Lasse Fridstrøm prisen til over 12.000 kroner pr tonn CO2 i 2019

Velfungerende samferdsel avgjørende for verdiskapningen Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt fortalte om nye resultater fra forskningsarbeidet de gjør på TØI. - Folk er i stor grad fornøyd med arbeidsreisen sin. Men jo kortere strekning og mindre tid som går med, jo mer fornøyd er de,. På TØI skiller de mellom hvorvidt en strekning er «gangbar» eller «gangvennlig». I hvilken grad omgivelsene er utformet påvirker opplevelsen av reisen. Å gå langs en trafikkert bilvei fungerer, men det er triveligere å rusle gjennom en fin park. Hvis fotgjengere blir satt i sentrum i stedet for bilen, vil det endre måten man tenker. tØi Undersøkte sikt etter dødsulykke: Mener trafikksikkerhetstiltak i nye biler kan føre til alvorlige ulykker Prøv Ekstra én måned grati

Nullvekstmålet - SamferdselSatellittbasert veiprising må utredes - SamferdselUlykkesstatistikken er dårligere enn noensinne - Samferdsel

Den påtroppende TØI-sjefen heter Bjørne Grimsrud

Teknologidrevet innovasjon innen samferdsel 13.20 - 13.50: Vebjørn Axelsen Bearing Point Hvordan sensordata kan gi grønt lys for trafikksikkerhet 13.50 - 14.10: Pause 14.10 - 14.30: Kjell Werner Johansen TØI Satelittbasert veiprising - framtidens veiprisingssystem 14.30 - 14.50: Gry Horne Johansen Statens Vegvese Forskere ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) Han har skrevet om funnene på nettstedet Samferdsel. En fartsnedgang på norske veier på 3 prosent siden 2006 ført til en nedgang i antall drepte i trafikken på hele 20 prosent, ifølge Elvik Verdsetting av tiltak for universell utforming - TØI 2009 Transportøkonomisk institutt har utarbeidet rapporten Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming. Rapporten dokumenterer at tiltak for universell utforming i stor grad oppleves som generell kvalitetsheving og bidrar til økt bruk av kollektivtransport

Fra en nøkkelrolle til en annen innen samferdselen

Samferdsel- jernbane. Samferdsel- jernbane Jernbanenettet i Agder går gjennom 16 av 30 kommuner og utgjør totalt 278 km. Dette innbefatter både Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Sist endret 15 TØI rapport 1293/2013. Jernbaneverket, Beredskapsplan Område Sør, 16.03.201 3.6.6 Forskningsprosjekt TØI og samferdsel (MOS) å koordinere arbeidet med en trygghetsindeks i Oslo. I brev av 02.05.131, inviterte BER aktuelle samarbeidspartnere til å delta i en arbeidsgruppe med mål om så snart som mulig å etablere en trygghetsindeks for Oslo En artikkel om de reviderte kapitlene i Trafikksikkerhetshåndboken om sykkeltiltak ble publisert i april-utgaven av samferdsel 29. Mai 2013 Spøkelser på vegen er ingen spøk. En Rune Elvik (TØI) Michael W.J. Sørensen (TØI) Truls Vaa.

Velkommen til Mobilitet 202

På TØI og i Statens vegvesen arbeidet han i et bredt felt med analyser av transport, reisevaner og holdningsundersøkelser. olav.fosli@civitas.no Civitas har bidratt i arbeidet med forslag til en bypakke med sterk satsing på samferdsel i kommunene Drammen, Lier,. Transportøkonomisk institutt (TØI) mener at et nytt system for allmenn veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter. I forslaget vil bilkjøring på landsbygda bli. Norske myndigheter har en visjon om null drepte i trafikken, men hittil i år har 81 personer mistet livet i trafikken. Det gjør at trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt (TØI) vil iverksette omfattende tiltak, skriver P4. Elvik foreslår flere endringer, og mener Norge først og fremst bør jobbe med å skifte ut bilparken, slik at flere får nye biler som. I den sist publiserte reisevaneundersøkinga gjennomført av TØI i 2013 og 2014 er det vist tal på transportmiddelfordeling i dei byområda der fleire enn 1 000 deltok i undersøkinga. Dei tre største byområda i Møre og Romsdal er blant desse, og vi ser av figuren at Molde og Kristiansund er blant dei områda med lågast kollektivandel

Skandinaviske transportforskere setter lesbare spor

Samferdsel Strengere prioriteringer basert på netto samfunnsnytte Spekter mener at netto samfunnsnytte må være prioriteringskriterium nummer én i samferdselspolitikken. • Mer effektive reiser til og fra arbeid kan bidra til mobilisering av arbeidskraft. Samferdselssystemet ha Teknologidrevet innovasjon innen samferdsel 13.20 - 13.50: Vebjørn Axelsen Leder for fagområdet Advanced Analytics, Bearing Point Hvordan sensordata kan gi grønt lys for trafikksikkerhet 13.50 - 14.10: Pause 14.10 - 14.30: Kjell Werner Johansen Assisterende direktør, TØI Satelittbasert veiprising - framtidens veiprisingssystem 14. Samferdsel Østlandet - anlegg, byggeleder, byggeledelse, bruer, bygningsingeniører, bygningsteknisk rådgiving, byggeadministrasjon, byggingeniør.

Åpner for å bruke private milliarder på norske veier

Samferdsel og miljø 2015 Publisert 18. august 2015. I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet TØI sin analyse viser klart at naturgeografiske forhold som fjell og kystområder henger sammen med hvor ulønnsomt prosjektet er. Mindre strenge standard krav kan gi mer lønnsomme veger. Høg vegstandard på lavtrafikkerte veger bidrar til negativ lønnsomhet. Det er viktig å få fakta på bordet om hvorfor vegprosjekt er ulønnsomme og. Samferdsel. Bare de tunge kjøretøyene ødelegger norske veier. Personbilene er frikjent. Tungtransporten gis all skyld for å bryte ned veiene. - Dette er også vår antagelse, sier Jan Erik Nilsson ved VTI, svenskenes svar på TØI. Derfor blir det flere. Mange norske veier er bygget for trafikk og bilvekt fra flere tiår tilbake For å sikre at parkeringsstrategien ikke begrenses til å dekke parkering forbundet med ny bebyggelse, kan parkeringsstrategien forankres i kommuneplanen. For eksempel som en generell strategi for samferdsel. Helhetlig parkeringspolitikk. En helhetlig parkeringspolitikk kan bestå av flere momenter. 1 • KPMG: Framsyn 2050 -trender innen samferdsel fram mot 2050 • SINTEF: Teknologitrender som påvirker transportsektoren • TØI: Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet • TØI: Teknologiske trender og samfunnsendring • TØI: Atferdsendringer som følge av ny teknolog

 • Volksbank immobilien viersen.
 • Sigural epoxy gulvmaling pris.
 • Havstrømmer norskekysten.
 • Tekstiltusj hvit.
 • Cap shop karlsruhe.
 • Dim sum restaurant oslo.
 • David bisbal mil maneras descargar.
 • Sony rx100 iii geizhals.
 • Løs opp parentesene og trekk sammen.
 • Lob hår.
 • Busreise london 2017.
 • Add arbeidsliv.
 • Tettsteder i norden.
 • New sonos play 1.
 • 4 zimmer wohnung kassel bettenhausen.
 • Detailing forum norge.
 • Når kan man vaske flasker i oppvaskmaskin.
 • Ylvis justin bieber.
 • Program iaaf london.
 • Cern location.
 • Tannlegeutstyr til salgs.
 • Aubameyang fifa 18 arsenal.
 • Lefdal haugesund tlf.
 • Lasagna al forno.
 • Caroline glomnes neste sommer.
 • Sandsopp.
 • Jubileumsmynt bröllop 1976 värde.
 • Chanel sminke nettbutikk.
 • Utesteder youngstorget.
 • Standesamt siegburg museum.
 • Tea tree oil body shop how to use.
 • Stor flat fisk på k.
 • Etan wikipedia.
 • Linen.
 • Hütte bayerischer wald mieten.
 • Nachtwerk sulingen muttizettel.
 • Portal eldre historie.
 • Skatteforvaltningsloven.
 • Norske skipsforlis 1973.
 • Kita stelle eberswalde öffnungszeiten.
 • Kährs eik antium country.