Home

Https www inn no bibliotek skrive og referere

EndNote og Word / EndNote / Skrive og referere / Bibliotek

Slik kan du enkelt vise at du kjenner emnet ditt og vise at du kan sette eget arbeid inn i en faglig sammenheng. Ved å referere anerkjenner du andres arbeid og kan unngå plagiering. Les mer om plagiering på Søk & Skriv. Det er også av hensyn til leserne, slik at de kan gjenfinne kildene du har brukt og identifisere hva som er ditt arbeid Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Hvordan skrive oppgave - inn

 1. En referanse skal inneholde all informasjon som er nødvendig for entydig identifisering, og inneholder vanligvis disse elementene: Forfatter. Utgivelsesår. Tittel. Utgivelsessted og utgiver (gjelder ikke tidskriftsartikkel) Hvordan skal referanselisten se ut? Sjekkliste for referanselisten: Referansene må være korrekte og entydig
 2. Korrekt kildebruk og referanser er et ledd i å sikre dette. formelle regler. Oppgaver som vurderes og forskning som publiseres skal være et resultat av egen læring og arbeidsinnsats. Gjennom korrekt kildebruk og referanser viser vi hva vi har lest og bygger vår kunnskap på
 3. Søk & Skriv er et nettsted som inneholder mange råd om og rundt skriveprosessen, også i forbindelse med referering. Eksempel på ulike dokumenttyper [pdf] når du bruker referansestilen Chicago 16th Author-Date. EndNoteWeb. Det finnes en litt enklere utgave av EndNote som kalles MyEndNoteWeb, som du får tilgang til gjennom en nettleser
 4. Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv

Hvorfor referere? Du må referere fordi: Den som leser skal se hva du har brukt som kilder i teksten din, fra hvem du har hentet informasjonen og hvor leseren kan gjenfinne denne informasjonen.; Du skal gi kreditt til den/de som eier teksten du bruker i oppgaven din (kilden) Se Søk & Skriv for meir informasjon og oversikt over vanlege referansestilar. Referanseverktøy Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote Kildekritikk Kildekritikk handler om å vurdere informasjonen i en kilde du finner, som for eksempel en bok eller en artikkel. Særlig informasjon du finner på internett bør vurderes kritisk Bibliotek » Skrive og referere Førsteamanuensis Agnete Bueie ved Institutt for språk og litteratur viser deg hvordan du kan strukturere oppgaven din. Akademisk skriving ved USN . Kontakt. Åpningstider og kontaktinformasjon; Bibliotekets ansatte; Chat med en bibliotekar; Bestill. Hva skal refereres? Hvilke kilder skal vi ta med i en referanselisten? Vi refererer til de kildene vi selv har lest, og bare de kildene vi selv har lest.; Alle kildene vi refererer til i den løpende teksten må finnes i referanselisten, og referanselisten må bare inneholde kilder vi selv har lest, og som vi uttrykkelig henviser til i den løpende teksten

Plagiat - inn

Studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus har gratis tilgang til EndNote. EndNote er kompatibelt med Windows og MacOS og kan brukes med både Microsoft Office og OpenOffice. Dersom du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny versjon er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først Nettstedet Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Perma.cc Perma cc er en tjeneste som hjelper forskere, studenter og andre faglige forfattere med å lage permanente lenker som aldri blir brutt Medisinsk bibliotek; Skrive, referere og publisere; Skrive, referere og publisere Forskningsstøtte. Ahus: Avdeling for Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn litteraturhenvisninger i teksten og generere litteraturliste i riktig format på kildekompasset.no, Søk & Skriv og VIKO. Kildekritikk i følge Store norsk leksikon. Se også bibliotekets bøker om kildekritikk på 808.02; Artikler og videoer om Falske nyheter, Filterboble, Faktasjekking, Infodemi og Tverrlesing

Kilder og kildebruk / Skrive og referere / Bibliotek

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://www.udir.no. I ENDNOTE: Legg inn som «Government Document». Fyll ut felta Author, Title, Year og URL. NB Det er mulig å hente EndNote-referanser ut fra andres Word-dokument og kopiere dem inn i ditt EndNote-bibliotek. I Word: PC: Export to EndNote > Export Traveling Library Mac: Tools > Export Traveling Library. Du kan velge om du vil legge referansene inn i et allerede eksisterende bibliotek, eller om du vil opprette et nytt bibliotek med disse Tilgang hjemmefra Snarveier• Aviser• Bolk• E-bøker• E-bøker ved Nasjonalbibl.• EndNote• Innlevering Brage• Kurskalender In Englis Hvordan referanser skal se ut ved bruk av referansestilen APA 7th og hvordan man registrerer dem i EndNote. APA-stilen er en godt definert forfatter-år-stil (Harvard-stil). Versjonen som presenteres her, er basert på den sjuende revisjonen av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpasset norsk språk og tegnsetting

Dette viser at bøndene på Nordvestlandet hadde kontakt med det politiske og kulturelle livet i Nord- og Vest-Europa (Fet, 2003, s. 101). Dersom forfattarnamnet står i teksten, tek vi det ikkje med i parentesen: Fet (2003, s. 101-103) skriv at I LITTERATURLISTA: Fet, J. (2003). Skrivande bønder: Skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600. Artikkel frå trykt tidsskrift skal leggast inn som «Journal article». Fyll ut felta Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages. For å legge inn fleire forfattarar, trykkjer du enter/linjeskift mellom kvar forfattar. Artikkel frå elektronisk tidsskrift skal leggast inn som «Electronic article» Når det APA 7 har fått flere, tydeligere og enklere retningslinjer for å sitere til kildene. Her er noen av de viktigste endringene: (In total, 114 examples are provided, ranging from books and periodicals to audiovisuals and social media Søk & Skriv tar for seg hele prosessen rundt oppgaveskriving. Her får du hjelp til søketeknikk, hvordan lese fagtekster, hvordan du kan gå fram med selve skrivingen og hvordan du setter opp referanser på korrekt vis. Søk og Skriv har referanse-eksempler fra blant annet APA, Vancouver og Harvard Bibliotek » Skrive og referere; Skrive og referere. Her finner du informasjon om hvordan du finner kilder, vurderer disse og henviser til dem i oppgaver. Nederst er det lenker til nyttige ressurser om akademisk skriving. Oppgavemaler finnes på min.usn.no

Skrive og referere For å mestre akademisk skriving er det blant annet viktig å finne den riktige faglitteraturen, sette seg inn i kildekritikk og kunne referere til kildene på riktig måte. Biblioteket; Hjelp til å skrive og referere Flere universitets. Referansestiler benyttes for å definere utseende på siteringer (kildehenvisninger) og litteraturlister. De to vanligste stiltypene er forfatter-årstall (f.eks. Harvard, APA) eller nummer (f.eks. Vancouver) Noen ganger må du referere til et stort antall sider, og da kan det være tilstrekkelig å gi en referanse til et kapittel, et avsnitt o.l. • Knoll (2017 kap. 4) Selv om det ideelle for leseren er at det er vist til sidetall, er det ganske vanlig å bare vise til forfatter og år i teksten. 1.2 Flere forfatter Skrive og referere; Skrive og referere. Kva er nytt i APA 7? APA 7 eksempelsamling . APA 6 eksempelsamling . EndNote . Zotero . Kjeldekritikk . Unngå plagiering . Nettkurs i akademisk skriving . Læringsvideoar . For deg som skal søkje. Studietilbod; Slik søkjer du; Søknadsweb; Studentlivet; Utveksling; Verktøy og tenester Bibliotek » Skrive og referere Kopiér referansen (ikke til utklippstavle) og sett den inn i et tekstdokument. Vær bevisst på stilen du velger (f.eks. APA eller Harvard), og kontrollér referansens kvalitet og oppsett før du bruker den. Litteraturliste og kildehenvisninge

Skrive og referere - Biblioteket - Molde University Colleg

Skrive og referere Vi holder kurs for studenter og ansatte i litteratursøk, referering og referansehåndtering i EndNote . Hjelpemidler for faglig forfatterska Oppgaveskriving og skriving av fagtekster. Norsk APA 7 manual En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil. Manualen har tre hoveddeler: henvisninger i teksten, utforming av referanselister, og en eksempelsamling med vekt på eksempler spesifikt for norske kildetyper (som læreplaner og stortingsmeldinger) Innhold: Hvordan registrere referanser i EndNote - visning i Word: - Artikler i tidsskrifter - Avisartikler - Bilder, figurer og tabeller - Bokkapitler i redigerte bøker - Bøker - Doktoravhandlinger - Forskrifter - Kart - Konferanser - Leksikonartikler (med forfatter) - Leksikonartikler (uten forfatter) - Lover - Masteroppgaver - Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesninger, e-pos Søk og skriv har en god oversikt over hvordan du kan se på ulike kildetyper og hvordan disse bør vurderes. Viko - en side fra NTNU Universitetsbiblioteket. Her får du hjelp til alt fra å lage problemstilling, finne kilder, hvordan du skal utforme oppgaven og referansehåndtering Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

Husk at lover, konvensjoner, forskrifter og rettspraksis settes opp etter maler vist over. Dere kan også bruke kildekompasset.no for å se hvordan de ulike referansetypene i seksjonen for generell litteratur inkl. forarbeider skal se ut i løpende tekst og i lista. - NB! Lovkommentarer hentet på rettsdata.no føres opp på følgende måte Søk & Skriv Hjelp til litteratursøk, skriving som kreativ prosess og etiske krav til skriving av akademiske tekster. iKomp MOOC laget av UiT. Om læringsstrategier, kildekritikk, informasjonssøk og akademisk dannelse. VIKO Interaktivt kurs om informasjonssøking og oppgaveskriving. Produsert ved NTNU. PhD on Trac På NAVs nettsider kan arbeidssøkere finne jobbannonser, sende inn meldekort og registrere CV (https://www.nav.no). Se forøvrig APAs egne nettsider for å få tips til hvordan du siterer ulike typer informasjon du har funnet Internett. # Lover. I teksten brukes lovens kortnavn, (eventuelt paragrafnummer) og årstall Merk at lagring av EndNote-bibliotek i nettsky-tjenester som Dropbox, OneDrive, Google Drive og iCloud ikke anbefales av EndNote-produsenten. Tilgang til EndNote på NMBU-maskin På de fleste NMBU-maskiner er EndNote allerede installert, eventuelt kan programmet installeres via programvareportalen ( Application Catalog på ditt skrivebord) Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek

Lova skal førast inn på korttittel, for samsvar mellom sitering og litteraturliste. Grunnlaget for opplysningane i litteraturlista finn du i Lovdata . For å finne ein kort URL for lover og forskrifter i Lovdata, klikk på «del dokument» (øvst til høgre) Kva kjelder som er best å nytte vil varie frå fag til fag, og frå oppgåve til oppgåve. Aktuelle kjelder kan vere alt frå bøker og artiklar til ulike nettsider, nyhende og kart. Bruk problemstillinga til å orientere deg. Snakk gjerne med rettleiar, medstudentar og andre fagfolk for å finne ut kva kjelder som er gode innnan ditt fagfelt Skriv inn brukernavn og passord. Glemt passord? Glemt brukernavn

Skrive oppgave; Referere til kilder (APA) Referere til kilder (APA) Når du skal skrive en akademisk tekst, må du gjøre rede for kildene du har brukt. Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om kildebruk. Hvilke kilder må jeg referere til? Du må referere til alt som ikke bygger på eget materiale, egne resonnement og meninger På Søk & Skriv viser vi stilane APA, 7. utgåve, Chicago med fotnoter, Chicago, forfatter-år, Harvard, MLA og Vancouver. Forkortingar. Det blir nytta ein del standardforkortingar ved utforming av referanseliste og kjeldehenvisningar. Nedanfor nemner vi ein del av dei. Hugs at forkorta versjoner av ord alltid skal ha punktum etterpå. b. bind 1. Gå inn på www.nord.no Bibliotek Skrive og referere Kilder og referansehåndtering EndNote 2. Velg . APA 6th Norsk Nord.ens. 3. Velg . File Save As. 4. Gå deretter til EndNote-biblioteket. Velg . Select another style. ved klikk på «Stil»-boksen. Finn stilen APA Norsk Nord i liste Ved å være bevisst på å referere korrekt, unngår du mistanke om plagiat. Det er viktig med kjennskap til forskningsetikk, siteringsregler, opphavsrettslige forhold, forskningsmetode og akademisk skriving. De siste årene har det dessverre vært flere eksempler på uredelighet, fusk og plagiering i utdanning og forskning Plagiering kan medføre at du stryker på oppgaven din, og du kan bli utestengt fra universitetet for en kortere eller lengre periode. Dette innebærer at det ikke er lov å skrive av fra bøker, artikler etc. eller bruke klipp og lim fra Internett uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. refererer til kilden

Skriv og referer I løpet av studietiden skal du skrive mange typer oppgaver hvor det stilles krav til skriveferdigheter. Biblioteket holder nyttige kurs i kildebruk og søking etter litteratur Nord Bibliotek Skrive og referere. Zotero Zotero er et gratis referanseverktøy hvor man samler inn, siterer og håndterer referanser på en liknende måte som EndNote. Hva er Zotero? Zotero er, som EndNote, et referanseverktøy som: Importerer referanser fra ulike. Skrive og referere /ub2/art og legger inn informasjon om det aktuelle bindet før sidetallene artikkelen har i boka: Bull, T. (1994). Nordnorsk språkvariasjon. som f.eks. Munin: https://munin.uit.no. Hvis URLen ikke er selvforklarende legger man til institusjonsnavnet i parentesen etter tittelen,. Hvis jeg f.eks. leser i Metode og oppgaveskriving av Olav Dalland, og ønsker å henvise til et sitat fra Tranøy (1986) på side 41, så vil sekundærhenvisningen se slik ut: (Tranøy, 1986, referert i Dalland, 2020, s. 41). I referanselisten vil vi bare føre opp Metode og oppgaveskriving, da vi ikke har lest Tranøy sitt verk. Referanseliste

Nord Bibliotek Skrive og referere Fiktivt kurs. Fiktivt kurs En For deg er kanskje et søkekurs i databaser allerede lagt inn i timeplanen, men du ønsker kanskje litt mer info om kravene til å skrive akademiske oppgaver? Da er kanskje et Akademisk lese- og skrivekurs noe for deg? Her går vi gjennom kildekritikk, etisk. Her kan du sette inn en referanse direkte, eller trykke på go to EndNote for å velge referanser derfra. Ved å bruke CTRL-tasten kan du velge flere referanser for å legge inn disse samlet. Ved å høyreklikke på referansen i den løpende teksten og trykke Edit Citations kan du forandre på den 6 Lage sikkerhetskopi av biblioteket Dersom du lager ditt EndNote-bibliotek på egen datamaskin, bør du ta en sikkerhetskopi: Velg i så fall File → Compressed Library (.enlx) på menyen). Sjekk at With File Attachments og All Referances er haket av og klikk på [Next]. Velg filplassering, angi et navn på sikkerhetskopien og klikk [Save]

Bibliotek; Skriv og referer; vitenskapelige artikler, nettsider, offentlig informasjon, oppslagsverk og aviser. Søk og skriv - Kildevurdering. VIKO - Hvordan vurdere informasjon. iKomp - MOOC fra UiT, krever registrering for tilgang. Egen del om kildekritikk. NB! Husk også å sitere og referere kildene du bruker på en korrekt måte for. Søk og Skriv. Søk og Skriv har en egen seksjon om kildebruk og referanser. PhD on track. Onlineguiden PhD on track gir mange gode råd og tips til doktorgradsstudenter. Se også. Kurstilbud ved Bibliotek for medisin. EndNote og andre referanseverktø Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Nord Bibliotek Skrive og referere Søk i databaser og tidsskrifter Søk i databaser og tidsskrifter Få hjelp til å søke etter relevant litteratur til en oppgave i våre databaser Kombinere EndNote og Word. Sette inn referanser og lage litteraturlister ; Varighet: 1,75 timer Ta gjerne med litteratur for registrering. Det er ønskelig at du tar med egen PC/ Mac. Forutsetningen er at du har installert EndNote X8. Du kan selv laste ned her. Logg deg inn med ditt vanlige brukernavn og passord

Referere - Universitetsbiblioteke

Hvordan referere? - Biblioteke

bibliotek - gjovik - root - top splash Velkommen til Biblioteket Gjøvik Biblioteket skal være et læringssenter primært for studenter og ansatte ved NTNU i Gjøvik, ha et godt, brukervennlig studiemiljø der brukerne kan få tilgang til læringsressurser, anvende elektroniske nettverk og databaser Når du har hentet og brukt informasjon til oppgaven din er det nødvendig at du oppgir hvilke kilder (bøker, artikler, intervjuer, internettsider osv.) du har brukt. Det er ikke lov å skrive av bøker, artikler osv. eller klippe og lime fra internettsider uten Du legger inn sidetall i feltet Page, både i enkel og klassisk visning. Skriv kun sidetall, ikke noe annet. Referansen vil da vises som dette: Veldig viktig informasjon (Scott 1997, s. 45) Fjerne forfatter fra referansen Av og til vil du nevne forfatterens navn i teksten, før du setter inn referansen Nye bøker 28. september-11. oktober 2020 Presentasjon av det som er kjøpt inn ved VID-bibliotekene den siste tiden. Følg lenken inn i Oria, Les mer om Nye bøker 28. september-11. oktober 202 Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk

Henvisninger i tekst - Biblioteke

Dersom det er mulig bør man referere til mer etterprøvbare kilder enn personlige meddelelser og upubliserte data. Upubliserte data, f.eks: tall fra statistikkbanken, artikkel som ikke har blitt antatt i et fagtidsskrift m.m. (bruk Reference Type: Report Skrive og referere; Endnote; Endnote. EndNote Hva er EndNote? EndNote er et verktøy for referansehåndtering som lar deg lagre og organisere alle referansene dine i én og samme database, et EndNote-bibliotek. Referansene kan du legge inn manuelt eller importere fra ulike bibliotekkataloger og artikkeldatabaser. Deretter kan du. Kildekritikk, skrive og referere. For å mestre akademisk skriving er det blant annet viktig å finne den riktige faglitteraturen, sette seg inn i kildekritikk og kunne referere til kildene på riktig måte Bok og bibliotek, 83(6), 20-21. Dersom kilden ikke er angitt i kompendiet eller er angitt ufullstendig, må du enten finne originalkilden og referere til denne eller vise til teksten som en del av kompendiet. Skriv! Les! Stavanger. https:.

Det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder. Oppgaveskriving - VID vitenskapelige høgskole Covid-19: Status for ansatte og studenter ved VID, og smittevernstiltak fremove Jeg har lært at du i teksten bruker en fotnote som referer direkte til hele adressen på siden. Det gjør du hver gang du skal referere til sida

Skrive og referere - UB Ui

Referanseliste - Biblioteke

Alt som legges inn i åpne publiseingsarkiv i Norge samles i Nora. Internasjonale åpne publiseringsarkiv Åpne publiseringsarkiv har fått stort gjennomslag , og det finnes tusenvis av dem over hele verden. The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) er et forsøk på å holde oversikten OsloMet - storbyuniversitetet - Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote. Engelsk versjon: Vancouver-examples Se også: Oppgaveskriving og Les mer om Vancouver-stilen Logg deg inn med ditt vanlige brukernavn og passord. EndNote finnes for både PC og Mac. Se kurskalenderen for å finne et kurs som passer for deg. Her lærer du blant annet: Kombinere EndNote og Word. Sette inn referanser og lage litteraturlister. Registrere referanser manuelt. Hente referanser fra bibliotekkataloger og databaser Se også: Temaside for oppgaveskriving og Bruke og referere til kilder APA-stil # APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler: Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humanior

Se også: Temaside for oppgaveskriving og Bruke og referere til kilder Chicago-stil # Her brukes Chicago B, dvs. forfatter-år-versjonen av Chicago (Chicago A er en fotnote-stil). Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora Electronic Book Review er et fagfellevurdert tidsskrift om kritisk skriving, redigert og utgitt av et internasjonalt litterært nettverk. ebr tar på på en kritisk og kunnskapsrik måte opp framtidens litteratur, teori, kritikk og kunst. Electronic Book Review har blitt åpent publisert siden 1994 Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Translator (skriv inn original tittel og navnet på oversetter(ne) etterfulgt av komma), Place Published, Publisher. E-bok: Legges inn som Electronic Book

Hva er å referere? - Universitetsbiblioteke

Skrive oppgave? Visste du at det på Idunn ligger over 28 000 artikler innen et stort antall fagområder? Når du skal skrive prosjektrapport, bacheloroppgave eller masteroppgave er det denne typen artikler du trenger å lese. Kvalitetssikret fagstoff som du kan referere til og bruke som bakgrunn for din oppgave hjelper deg på veien Hvis e-boka ikke har DOI og URL ikke skal med i referansen, legg inn som «Book». Se eksempel Bok. Bokkapittel i bok med redaktør(er) Bok og bibliotek, 83(6), 20-21. [Doktorgradsavhandling, Institusjon]. Navn på arkiv. https://... Dersom du skal referere til en masteroppgave, erstatt beskrivelse [Doktorgradsavhandling] med. Søk & Skriv Nettsted for alle som ønsker å lære om informasjonssøk og akademisk skriving. Skriv ut Sist oppdatert 12.05.2020 Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 10 00 , Epost: post@uis.no

Søkehjelp og kurs. Skrive, referere og publisere (EndNote mm.) Bestille låne. Kontaktinformasjon og åpningstider. Betjent bibliotek mandag - fredag kl. 09.00 -11.15 og 11.45 - 15.00. Alltid døgnåpen tilgang med id-kort og kode. Kontaktinformasjon: E-post: biblioteket@ahus.no Telefon: 679 6855 Bibliotek og byarkiv | Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 09 00 biblioteket@tromso.kommune.no | Ansvarlig redaktør: Mona Magnussen | Web-koordinator: Per Ivar Somb Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø. Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø. Fakturaadresse: Papirfaktura: Bodø kommune Regnskapsenheten, ID 206 5 kan du plassere markøren der fotnoten skal være, og trykke Crtl+Alt+f. Når fotnoten gjelder en setning, plasseres den rett etter et avsluttende tegn (komma, punktum, spørretegn). Det er innebygget en mulighet i Word 2013 for å skrive inn referanser i en «Bibliografi» og Veiledning til EndNote X9 for Windows (PDF, uis.no) Veiledning til EndNote X9 for Mac (PDF, uis.no). Lagre eller sende EndNote-bibliotek. Hvordan ta sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket (uit.no) Problemer i EndNote - tips og løsninger. Referanser inn i EndNote (manuell registrering, auto import, dublettkontroll) EndNote-wiki (ntnu.no

 • Hvor lenge er lege gratis for barn.
 • Mottar ikke mail på hotmail.
 • Xbox user account.
 • Europa center berlin geschäfte.
 • Adresse heimdal eiendomsmegling.
 • Nrk1 logo.
 • An der feuerwache dinslaken.
 • Hvordan innta kreatin.
 • University of hertfordshire accommodation.
 • Enrique anaya actor mexicano.
 • Skilpadde sverige pris.
 • Når blir fosteret et liv.
 • Berlin heute abend.
 • Enkeltmannsforetak konsulent.
 • Svt play husdrömmar.
 • En systemansvarlig har blokkert tilgangen til å kjøre denne appen.
 • Rollvorhang kreuzworträtsel.
 • Scandic hotell moss.
 • Heisann montebello film.
 • Canon powershot sx620 hs test.
 • Dav pilkey snl.
 • Grunnleggende kjemi youtube.
 • Vulkan bar oslo.
 • Anna trökes wiki.
 • Postnummer sverige karta.
 • Dog kryssord.
 • Carey mulligan nomineringar.
 • Hva er corioliseffekten.
 • Softshellbukse dame.
 • Audi tt roadster 1.8 t erfahrungsbericht.
 • Skatteforvaltningsloven.
 • Hviit sagene.
 • Spansk brev mal.
 • Hvordan skrive en saklig tekst.
 • Wetter 10829 berlin.
 • Hekleoppskrift elefant.
 • Umweltprämie vw.
 • Dog kryssord.
 • Individuell pensjonssparing dnb.
 • Soft flora uten melk.
 • Nr1 fitness vaktgebyr.