Home

Bipolar lidelse og alkohol

Undersøkelser har vist at prevalensen for rusmisbruk blant personer med bipolar lidelse er minst 40 prosent. En gruppe forskere ved Universitet i Newcastle gjennomførte en metaanalyse for å finne årsakene bak og motivene for bruk av alkohol ved bipolar lidelse - rapportert av brukerne selv Mennesker med bipolar lidelse er sårbare for alkohol- og rusavhengighet, og blir derfor gjerne rådet til å holde seg unna dette. Dette gjelder også for mange andre psykiske lidelser. Gruppen er trolig blant dem som lider mest under det at alkohol er så utbredt i Norge, og dermed at risikoen er høy for å bli utsatt for både direkte og indirekte drikkepress Virkningene av alkohol på bipolar lidelse Det er godt dokumentert at bipolar lidelse og alkoholisme ofte co-skje. Følelser av depresjon og angst i forbindelse med bipolar kan være en faktor som fører til alkoholisme. Personer med bipolar lidelse kan bruke alkohol eller andre rusmidler for Bipolar lidelse er en utbredt psykisk lidelse, og de som rammes, søker ofte etter måter å lindre sine symptomer på. Det er bevis som tyder på at alkohol og bipolar lidelse er en dårlig kombinasjon, men hvorfor er det så? Denne artikkelen vil kort se på hvilken bipolar lidelse er og hvordan alkoholkonsumet kan forholde seg til symptomene på bipolar lidelse Hei, hei! Jeg har et litt rart spørsmål angående det å ha en bipolar lidelse og være påvirket av alkohol. Er det slik at personer som har en BL kan bli mer aggressiv eller konflikt søkende når en er påvirket av alkohol? Jeg har bipolar type 2 og har vært flere ganger jeg har havnet opp i konflikt..

Måtehold med alkohol, eller fullstendig avhold, er viktig, da alkohol ser ut til å «trigge» sykdommen. Pasienter opplever også at det er lettere å forholde seg til sykdommen når pårørende, venner og kolleger, kjenner til diagnosen. Et menneske med bipolar lidelse er ikke farlig for andre, kun for seg selv. Tips til deg med bipolar lidelse Hei! Jeg er ei jente med Bipolar lidelse, og er medisinert med lamictal og ritalin for ADD. Det jeg lurer på, er om det er farlig å drikke alkohol i kombinasjon med lamictal og ritalin? Etter jeg begynte på lamictal har jeg blitt veldig fort dårlig av lite drikke, og alkoholtoleransen min er mye mindre enn hva den pleide å være.

Fire årsaker til alkoholbruk ved bipolar lidelse (The

Bipolar lidelse deles ofte inn i to kategorier, bipolar 1 og bipolar 2. Ved bipolar 2 er det mindre grad av oppstemthet/mani. Felles for 1 og 2 er depresjonene. Årsakene til bipolar lidelse er trolig genetisk, at du har en medfødt sårbarhet. Hos noen kommer sykdommen til syne etter perioder med mye stress Bipolar lidelse: Gave og forbannelse Vi har hørt mye om de negative sidene ved bipolar lidelse. Forskningen viser også at lidelsen er knyttet til arbeidsledighet, dårlig livskvalitet, misbruk av stoff og alkohol og svært høye selvmordsrater Mange med psykose- eller bipolar lidelse har også en del fysiske helseplager, og røyking bidrar ofte til å gjøre disse verre, eller til å gi nye plager. Det finnes etter hvert mange hjelpemidler for å slutte å røyke, for eksempel «app'er», nikotinplastre og andre avvenningspreparater Bipolar lidelse er en sykdom som medfører perioder med ulike grader av oppstemthet (mani) og perioder med depresjon, ofte med lange og gode perioder imellom. Bipolare lidelser deles inn i type 1 og type 2

Tidlige varselstegn ved bipolar lidelse -et redskap til forebygging Krista M.N. Straarup og Rasmus W. Licht Klinik for mani og depression, Psykiatrisk Hospital Århus, Danmark, 2006. Oversatt til norsk av overlege i psykiatri Inger Kragh Nyhus, Sykehuset Innlandet, Reinsvoll, 2010 Foror Bipolar lidelse eller manisk-depressiv lidelse (også kalt bipolar affektiv lidelse) er en psykiatrisk diagnose som beskriver en gruppe stemningslidelser preget av tilstedeværelsen av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Det opphøyde stemningsleiet blir kalt mani, eller hypomani hvis tilstanden er noe mildere

amnestisk lidelse, alkohol- eller stoffremkalt nedsatt energi og aktivitet (depresjon). Gjentatte episoder av bare hypomani eller mani skal klassifiseres som bipolar lidelse. Inkl: manisk-depressiv: psykotisk lidelse; reaksjon; Amnesien skyldes ikke organisk psykisk lidelse, og er for omfattende til å kunne forklares med vanlig. Nina Emilie (28) har bipolar lidelse: - Jeg har jobbet med å finne balansen mellom hva som er for mye og for lite Pasienter med bipolar lidelse må hele tiden kjempe imot å gjøre det de har mest lyst til å gjøre Alkohol misbruk livstidsforekomst: BIPOLAR LIDELSE OG LYS Flest episoder vår og høst Tidligere første episode ved nordlige breddegrader Hyper-sensitivt IpRGC-system Lithium nedsetter sensitiviteten av retinale fortoreseptorer . KRONOAKTIVE SUBSTANSE Hvorfor får noen bipolar lidelse? Bipolar lidelse er en ganske vanlig lidelse. Vi tror at ca. 2 % av befolkningen har en bipolar lidelse. Noen får lidelsen allerede som barn, men er mest vanlig hos ungdommer og yngre voksne under 30 år. Det er mulig å få lidelsen senere også. Arv spiller en stor rolle når det gjelder bipolar lidelse

Til tross for at alkohol på kort sikt kan virke positivt på enkelte symptomer ved angst og depresjon, vil den på lengre sikt kunne bidra til å opprettholde eller forsterke dem. Det er ikke uvanlig å oppleve og utvikle symptomer på psykiske lidelser som en følge av alkoholbruk Bipolar lidelse er en moderne betegnelse for manisk-depressiv psykose og ikke-psykotiske psykiske lidelser som nevrobiologisk og klinisk er beslektet med manisk-depressiv psykose. Denne gruppen lidelser sammenfattes også ofte under begrepet bipolar spektrum-lidelser. Om lag én prosent av befolkningen vil i løpet av sitt liv utvikle manisk-depressiv psykose, som i dag betegnes som bipolar. Forekomst Sannsynligheten for å få bipolar lidelse i løpet av livet er nokså lik i de fleste land i verden og ligger mellom 1 og 2 prosent. Dersom man har sin første maniske episode etter fylte 60 år, pleier man å kalle det bipolar lidelse med sen debut. Det er med andre ord ikke en [ psykosesymptomer og stabilisering ved stemningssvingninger. depottabletter Kvetiapin svelges hele og ikke deles, tygges forhold til mani og psykose Kvetiapin ved bipolar lidelse Medikamentnavn: Quetiapin, Quetiapine, Seroquel Kvetiapin tabletter og kvetiapin brukes ved bipolar lidelse: Til behandling av moderate ti

Mennesker med bipolar lidelse er sårbare for alkohol- og

Bipolar lidelse påvirker ikke bare den som bærer lidelsen, men den berører familie, venner og arbeidskolleger. Den som er pårørende kan oppleve ulike belastninger og utfordringer, og kan trenge ulike former for støtte, hjelp og veiledning i rollen som pårørende. Bipolarforeningen har tilbud og tjenester for både personer med diagnosen og pårørende Du kan også få klarhet i om du har bipolar lidelse. Deprimerte mennesker og spesielt mennesker med en bipolar lidelse har stor nytte av å leve et regelmessig liv. Nok søvn, sunn mat, jevnlig fysisk aktivitet og daglig sosial omgang med mennesker kan redusere sjansen for nye deprimerte perioder. Forsiktighet med alkohol er også viktig Bipolar lidelse starter som regel i 15-30 års alderen, men mange har hatt noen tøffe år forut for at sykdommen blir tydelig. Noen blir syke allerede som barn, selv om det er uvanlig, og noen blir syke senere i livet. De tidligste tegnene kan for mange være søvnvansker og angst Jeg har bipolar lidelse type 2, og er for tiden i en depressiv fase. I går drakk jeg alkohol for første gang på 3-4 måneder. I dag våknet jeg opp enda mer deprimert, og depresjonen har nå blitt ganske uutholdelig

Alkohol og bipolar lidelse Bipolar lidelse, som ofte brukes om hverandre med den eldre betegnelsen manisk depresjon, er en del av klassen av psykiatriske lidelser kalt stemningslidelser. Preget av regelmessige svingninger mellom ekstreme tilstander av depresjon, eller lav ste Alkoholbetinget psykose er psykose som utløses av langvarig bruk av alkohol. Det betyr at bruken av alkohol i seg selv kan utløse hallusinasjoner, som for eksempel hørselshallusinasjoner, eller vrangforestillinger. Man kan skille mellom ulike typer, som tilstander lignende schizofreni eller mer paranoide tilstander. Den vanligste alkoholinduserte psykosen skal være sjalusiparanoia, oftest. Bipolare lidelser Retningslinje, pakkeforløp og prioriteringsveiledere. Bipolare lidingar. Nasjonal faglig retningslinje. Psykiske lidelser Finn informasjon og råd til deg som har fått diagnosen bipolar lidelse på HelseNorge. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Og omvendt, at mennesker som er avhengig av alkohol eller narkotiske stoffer svært ofte er psykisk syke. På denne måten kan både psykisk lidelse og rusproblemer behandles integrert. Teamene kan variere intensiteten av oppfølgingen over tid avhengig av behovet, og blir da fleksible ACT-team, forkortet FACT-team

Virkningene av alkohol på bipolar lidelse - digidexo

Vi ser derimot at bipolare oftere er uføretrygdede og enslige, og at de har vesentlig lavere inntekt enn sammenligningsgruppen. Dette til tross for at de har samme utdanningsnivå som normalbefolkningen på stedet de bor, forteller Schøyen. Bipolar lidelse omfatter blant annet det som tidligere ble kalt manisk-depressiv lidelse Snakkomrus.no - Er en nettressurs knyttet til temaet rusmidler. Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell bla. video opplæring som kan gjøre deg til en bedre rådgiver/ bedre rustet til i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler Vær oppmerksom på den effekten alkohol og andre rusmidler har på din psykiske helse. Mange mennesker med bipolar lidelse opplever at rusmidler kan trigge utvikling av nye episoder. Det er også sannsynlig at mennesker med bipolar lidelse har en økt risiko for å utvikle avhengighet. Vær åpen med din familie, dine nærmeste venner og kolleger

Bipolar lidelse og alkoholforbruk Bipolar lidelse og rusforstyrrelser går ofte hånd i hånd. I følge en undersøkelse fra 2014 fra Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), forekommer rusforstyrrelser hyppigere hos personer med psykiske lidelser enn i befolkningen generelt Bipolar lidelse opptrer hyppigere i noen familier. Forskere har identifisert flere gener som kan være forbundet med lidelsen. Som ved andre sykdommer hvor arv spiller en rolle, vil bipolar lidelse kun opptre hos en viss del av de som genetisk sett har økt risiko for sykdommen. Et eksempel er at en ektefelle har bipolar lidelse, ektefellen er. Bipolar lidelse gir forstyrrelser i stemningsleie og aktivitet. En av de tingene Sofie gjorde, var å flytte bort fra byen med alle fristelsene - alkohol, byturer og shopping - og så har hun gått i gruppeterapi med såkalt psykoedukasjon, der man sammen med andre med samme diagnose lærer å «leve med en psykisk lidelse» Bipolar lidelse og alkoholbruk . er det best å avstå fra alkohol helt hvis du har bipolar lidelse. Ikke bare kan det å drikke gjøre BP-symptomene dine verre, å oppnå nøkternhet kan være langt vanskeligere når du står overfor den doble diagnosen. Medisineringsgrupper

Bipolar Lidelse Og Alkohol: Hva Er Forbindelsen? (Medical

Når en skal utrede psykisk lidelse hos barn og unge, bør en ha i tankene at bipolar lidelse kan forekomme i disse aldersgruppene. Det vil som regel være mer krevende å stille bipolardiagnose jo yngre barnet eller ungdommen er. Den diagnostiske usikkerheten blir større, og det er fare for over- og underdiagnostisering Rusrelatert psykose: utløses av alkohol og/eller stoffmisbruk. Ved denne formen for psykose starter symptomene raskt og varer relativt kort (timer/dager), inntil virkningen av stoffet avtar. Bipolar psykose . Bipolarpsykose, har en klar sammenheng med det depressive eller maniske stemningsleiet Alkohol; Rus og psykiatri (ROP-lidelse) Behandling av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse innenfor helseforetakene må skje i aktivt samarbeid med kommunene både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten; Kilder. Referanser

Rart spm angående bipolar lidelse og alkohol - Psykiatri

 1. Bipolar 3a: Denne formen kjennetegnes med gjentatt depresjon og bipolar lidelse hos førstegradsslektning. Bipolar 3b: En sykehistorie med både depressive episoder og mani/hypomani utløst av medikamenter - vanligvis antidepressiva.
 2. Bipolar lidelse viser til en psykisk lidelse som er preget av et skifte mellom to poler. Disse polene er mani og depresjon. Lidelsen ble faktisk tidligere ofte kalt manisk-depresjon lidelse, som viser til disse to forskjellige polene man tenderer til å bytte mellom dersom man har lidelsen
 3. energi og kreativitet, men.
 4. Mange norske psykologer er ikke fortrolige med å tenke på bipolar lidelse som aktuelt hos barn; andre er direkte negative til at det bør og kan diagnostiseres. Opplevelsene til barn og foreldre som lever på en følelsesmessig berg-og-dal-bane, utfordrer oss til å bli kjent med og delta i internasjonal fagdebatt og forskning på problematikken

Bipolar lidelse ALTOMHELSE

 1. Min bipolare lidelse. Hansen har skrevet utfyllende om hvordan livet hennes har vært både før og etter diagnosen bipolar lidelse, om sine opp- og nedturer, om å bli elsket for den man er. Med historien om hennes liv ønsker hun å nå frem til pårørende og andre i samme situasjon
 2. Bipolar lidelse ble tidligere kalt manisk depressiv psykose. Bipolar betyr på norsk at vi har en lidelse som kjennetegnes av dype daler og høye topper, en lidelse hvor følelsene svinger. Mens schizofreni i enkle vendinger kan beskrives som en forvirringstilstand som berører hvordan folk tenker og føler, kan bipolar lidelse kalles en forstyrrelse hovedsaklig i [
 3. Bipolar lidelse kan deles i tre, bipolar I lidelse, bipolar II lidelse og cyklotymi. Bipolar I lidelse: Kjent som den «klassiske» manisk-depressive lidelsen, som kjennetegnes av personer med alvorlige depressive og maniske episoder, eller bare maniske episoder.Både i manisk og depressiv fase kan symptomene bli så sterke at man kan gå over til å bli psykotisk
 4. Behandling av bipolar lidelse. Målet med behandlingen av bipolar lidelse er å redusere svingningene i stemningsleiet, og stabilisere det så nært normalen som mulig. De tre mest brukte medisingruppene mot bipolar lidelse er: Litium. Litium har vært brukt mot bipolar lidelse i nesten 70 år
 5. Hos barn og ungdom skiller man ofte mellom klassisk og juvenil (atypisk) bipolar lidelse, men det er noe uenighet om diagnosekriteriene for sistnevnte (1, 5, 14). Det er enighet om at episode varighe t er uvesentlig, uenigheten går på hvorvidt hevet stemningsleie og periodisk forløp er nødvendige diagnosekriterier
 6. Bipolar lidelse er en mental helse tilstand som innebærer endringer i humør og andre symptomer. Det er forskjellige typer, avhengig av mønsteret av humørsvingninger. Det er viktig å søke behandling, da virkningen av denne tilstanden på helse og livskvalitet kan være alvorlig. Finn ut mer om hvordan du gjenkjenner det

Er det farlig å kombinere medisiner for bipolar lidelse og

Smeland og kollegaer undersøkte DNA-materiale fra mer enn 400.000 mennesker, deriblant 20.000 pasienter med bipolar lidelse og 35.000 pasienter med schizofreni. I alt fant de 12 risikogener for bipolar lidelse som også var knyttet til intelligens. Ved 75% av genene var risiko for bipolar lidelse assosiert med høyere intelligens Mange mennesker som har bipolar lidelse skammer seg over dette og har vansker med å åpne seg. Klarer man det så kan man fint greie å leve med lidelsen. Trening, rutine, god søvn, at man unngår alkohol og unnødvendig stress er viktig for å takle sykdommen Noen misbruker alkohol og rusmidler. For å få diagnosen bipolar 1 må manien vare i fire dager eller mer. - Noen har astma og noen har en bipolar lidelse. Det er ikke så gøy, men man kan leve godt med det, sier skuespiller, komiker og vernepleier Rigmor Galtung Bipolar lidelse. Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever. Bipolar betyr «to poler», og disse to polene står for mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet). Bipolar lidelse deles inn i to typer, type 1 og type 2. Bipolar lidelse type Medisiner har hatt stor innvirkning på livet mitt. Jeg har fått feil medisiner fra 2008 og helt til 2011, noe som førte til flere depresjoner enn jeg normalt ville hatt. Grunnen til at jeg først gikk på antidepressiva i noen år var fordi legene trodde at jeg bare var deprimert og ikke hadde noen diagnose. Medisinering og bipolar lidelse Les mer

Bipolar lidelse - helsenorge

Bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel (Psykiatri) Bipolar lidelse (Psykiatri) Bipolar lidelse hos barn og unge (Barnepsykiatri) Bipolarforeningen rev (Pasientorganisasjoner) Litium (Legemidler (ATC-koder)) Oppstemthet og mani, veiviser (Psykiatri) Vrangforestillinger, veiviser (Psykiatri) Paranoid psykose (Psykiatri Bipolar II lidelse manifesteres av episoder av hypomani og depresjon. Diagnose er ofte komplisert på grunn av. Imponerende personlighetstrekk, samt det faktum at pasienten under hypoman episode føles munterhet, handlekraft og optimisme, og søke medisinsk hjelp bare når den er erstattet av en tilstand av depresjon

Derfor drikker alkohol for en person har bipolar lidelse er ikke generelt anbefalt fordi noe som kan gjøre en persons symptomer verre bør unngås. Vanskeligere å behandle . Når en person har bipolar lidelse og bruker alkohol, kombinasjonen kan gjøre det vanskeligere å behandle sykdommen I ICD-10 blir bipolar lidelse type I kodet som F 31.0. - F31.7. avhengig av hvilken fase lidelsen er i. Bipolar lidelse type II blir kodet under F 31.8. F 31.9 Uspesifisert bipolar affektiv lidelse kan brukes dersom episodene med manisymptomer er kortere enn 4 dager. I DSM omtales diagnosene som Bipolar I, Bipolar II,og cyklotymi

Lamictal og Alkohol - Bipolar lidelse

Bipolar lidelse - Rådet for psykisk hels

 1. Spørsmål: En pasient er nylig diagnostisert med bipolar lidelse type II. Hun har også uttalte rastløse ben, ADHD-diagnose og psoriasis. Pasienten fikk betydelig forverring av sine rastløse ben av kvetiapin, og har tidligere utviklet angioødem ved bruk av gabapentin. Det er ikke aktuelt med oppstart av lamotrigin (Lamictal), men årsaken til dette er ikke beskrevet
 2. Ja, til og med barn får nå denne diagnosen i USA, og det rapporteres om medikamentell behandling for bipolar lidelse helt ned til toårsalderen. Den britiske psykiateren og psykofarmakologen David Healy publiserte i 1997 The antidepressant era, der han gir en glimrende fremstilling av 1990- årenes «depressive epoke», hvor salget av de nye antidepressivene nådde svimlende høyder i.
 3. Migrene og hodepine er tre og en halv ganger mer vanlig blant personer med bipolar lidelse enn de uten. Spiseforstyrrelser, angstlidelser og alkoholproblemer er også vanligere hos de med bipolar lidelse, som er metabolsk syndrom. Flere personer med bipolar lidelse har endringer i selvkontroll og oppmerksomhet. Artikkelen fortsetter unde
 4. Interview - Psykiater Bodil Andersen - Skizofreni og bipolar lidelse - Duration: 3:20. Mamma med bipolar lidelse. - Duration: 3:26. Bipolarforeningen Norge 4,296 views
 5. Bipolar lidelse, avhengig av alvorlighetsgraden av symptomer og kjennetegn episoder klassifiseres i bipolar lidelse type I, bipolar lidelse II, bipolar lidelse, noe annet er klassifisert. Skjemaer assosiert med en annen sykdom eller rusmiddelbruk klassifiseres som bipolar lidelse på grunn av en generell fysisk tilstand eller legemiddelinducert bipolar lidelse

Bipolar lidelse: Gave og forbannelse - Forskning

 1. Sammendrag: CBD og bipolar lidelse. Bruken av CBD i håndteringen av bipolar lidelse er ikke et nytt konsept, og det pågår for øyeblikket en fase II klinisk studie for å sammenligne de langsiktige effektene av CBD med effekten av placebo hos pasienter diagnostisert med bipolar lidelse.. For å komme til dette stadiet i forskningen måtte CBD passere lignende tester med glans
 2. Psykoedukasjon er systematisk opplæring og formidling av kunnskap om en psykisk lidelse. Tilbudet for personer med bipolar lidelse skjer i grupper med 8-15 deltakere som møtes ukentlig i ca. tre måneder, vanligvis 2-3 timer hver gang. Du får nærmere informasjon om hvor mange ganger din gruppe skal treffes og hvor lenge hvert treff varer
 3. Hei! Har diagnosen bipolar lidelse type 2, og skal etterhvert søke om uføretrygd. Har hatt arbeidsavklaringspenger i to år. Jeg hører ofte om hvor vanskelig det er å få innvilget og jeg har ei venninne med alvorlig grad ME som nettopp fikk avslag
 4. Rus og psykiatri John Chr. Fløvig Psykiater, PhD Overlege Østmarka RoP- lidelser: Rus og Psykiatri - Dobbeldiagnose - Samtidige alvorlige psykiske lidelse og ruslidelse - Schizofreni og schizofrenilignende lidelser, bipolar lidelse type I, alvorlig depresjon og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrels

Video: Rus - bipolar

En av tre studenter hadde symptomer på psykiske lidelserNår hode renner over av negative tanker - PsykmagasinetHjertevenner | 3hjerterViktig å bryte med fordommer mot psykisk sykdomPårørende til psykisk syke - PsykmagasinetDu er bra nok! - PsykmagasinetJeg ble suicidal av antideppresiva - Psykmagasinet
 • Hva er kokepunktet for melk.
 • Registrering 1881.
 • Hva betyr å forklare.
 • Volksgarten heilbronn.
 • Öffnungszeiten münster rosenmontag.
 • Ms outlook.
 • Manson < family.
 • Homeopathie psoriasis hoofdhuid.
 • Tomaten diät 3 kilo in 4 tagen.
 • Læreplan dataelektroniker lærling.
 • Topp 40 2017.
 • Bedste brunch københavn 2017.
 • Hjerteslag foster ultralyd.
 • Landhotel burg restaurant.
 • Eurobonus poeng.
 • Besvære kryssord.
 • Jungler tier list preseason 8.
 • Bruddgebyr telenor bredbånd.
 • Tariff farmasøyt.
 • Yoghurtnøtter løsvekt pris.
 • Zibro varmepumpe.
 • Svart spisebord.
 • Graufilter tabelle pdf.
 • Tønsberg blad abonnement.
 • Barns rettigheter i barnehagen.
 • Glüxmagazin hessen.
 • Restaurant bøeseter meny.
 • Billig ammunisjon 6 5x55.
 • Rekorde weltall.
 • Gleichklang österreich.
 • Inspektor columbo denkmal.
 • Brain force infowars.
 • Dollar kaufen sinnvoll.
 • Venice architecture biennale.
 • Kindertanzen hannover list.
 • Chevrolet aveo 1.2 bedienungsanleitung.
 • Hudlege uten henvisning kristiansand.
 • Herkules kino.
 • Trademark sym.
 • Obras de lewis carroll.
 • Saturday night fever costume.